Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Nowe szkolenie JIRA Basics!

Nowe szkolenie JIRA Basics! Dzięki niemu poznacie czołowe narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów wykorzystujących metodyki zwinne!

Czy zawsze musimy być zwinni?

Agile wydaje się receptą na wszystkie problemy rzeczywistości. Ale czy naprawdę to jedyne rozwiązanie, dobre w każdej sytuacji? Może czasem przydaje się chłodna, uporządkowana rama PRINCE2®? Kiedy warto wybrać PRINCE2®, a kiedy AgilePM® lub Scrum?