[REKRUTACJA ZAKOŃCZONA] Specjalista / Specjalistka ds. Obsługi Klienta – rekrutujemy!

Tu zaufanie ma znaczenie. Wyjątkowe miejsce pracy – Inprogress. Miejsce, gdzie cenimy szczerość
i zaangażowanie
. Gdzie stawiamy na rozwój, a bez elastyczności trudno nam sobie wyobrazić bycie lepszym w tym, czym zajmujemy się na co dzień.

Wysoką jakość oferowanych przez nas szkoleń potwierdzają liczne akredytacje i certyfikaty wg brytyjskich standardów zarządzania, zajmowane miejsca w rankingach firm szkoleniowych, a przede wszystkim uznanie ze strony naszych Klientów.

Kolejne wyzwania przed nami! Sukcesywnie powiększamy nasz zespół. Tym razem, zapraszamy do aplikowania na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. Obsługi Klienta

Jeśli chciałbyś/ chciałabyś realizować zadania, takie jak:

 • kompleksowa współpraca, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami, w tym: dobór optymalnych rozwiązań dla potrzeb szkoleniowo-rozwojowych Klienta, przygotowywanie oferty, spotkania z Klientami itp.,
 • analiza i kompletowanie dokumentacji w postępowaniach przetargowych: monitorowanie postępowań, analiza specyfikacji, formułowanie zapytań do Zamawiającego, kompletowanie dokumentacji przetargowej, przygotowanie oferty z uwzględnieniem specyfiki Zamawiającego itp.,
 • ścisła współpraca z innymi zespołami: obsługi Klienta indywidualnego, organizacji szkoleń, marketingu, zespołem trenerów – ukierunkowana na dobro i rozwój Klienta wg przyjętych standardów firmy.  

Jeśli poniższe kompetencje odpowiadają Twoim:

 • umiejętność budowania długotrwałych relacji, tak z Klientami, jak i współpracownikami, opartych
  o szczerość i zaufanie,
 • umiejętności negocjacyjne z wysokim poczuciem empatii dot. potrzeb Klienta,
 • elastyczność – nastawienie na rozwiązywanie sytuacji problemowych, umiejętność poszukiwania
  i kreowania nowych rozwiązań w realizacji celu,
 • zaangażowanie – rzetelność, umiejętność pracy zespołowej, wysokie poczucie odpowiedzialności za jakość i terminowość realizowanych zadań,
 • rozwój – gotowość do podejmowania wyzwań, postawa proaktywna w dostrzegania potencjału i nowych szans wewnątrz i na zewnątrz,
 • łatwość w posługiwaniu się językiem mówionym, pisanym przy zachowaniu tzw. etykiety biznesowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (certyfikat LanguageCert LTE – mile widziany),
 • mile widziane – wiedza w zakresie przetargów na usługi szkoleniowe, wykształcenie administracyjne lub prawnicze,

a doświadczenie w kontakcie z Klientem nie jest Ci obce.

I jeśli cenisz sobie:

 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju m.in. dzięki udziałowi w szkoleniach przygotowujących do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych),
 • serdeczną atmosferę w zespole nastawionym równie mocno na cel, jak i na drugiego człowieka,
 • warunki pracy zapewniające jednocześnie autonomię i wsparcie,
 • przynależność do miejsca, w którym ciągle dzieje się „coś ciekawego”.

Zapraszamy Cię do aplikowania poprzez wysłanie CV wraz z krótkim uzasadnieniem swojej motywacji do pracy w INPROGRESS.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które nam podajesz w celu przeprowadzenia rekrutacji, a nie są one wskazane w przepisach prawa pracy.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez INPROGRESS Sp. z o.o. dodaj do CV poniższą zgodę:

Wyrażam zgodę na pozostawienie przekazanego dokumentu CV i wykorzystanie go w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez INPROGRESS Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji Inprogress:

 • INPROGRESS Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810 stanie się administratorem podanych w CV danych osobowych;
 • nasza siedziba mieści się w Krakowie (30-149) przy ul. Balickiej 95;
 • możesz się z nami skontaktować pod numerem tel. 0048123579579 oraz adresem email: biuro@inprogress.pl;
 • dane w CV podajesz dobrowolnie, a jeśli nie podasz informacji, które pozwolą na ocenę Twojej kandydatury i kontakt z Tobą, nie będziemy mogli wziąć Twojego CV pod uwagę;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) dalej nazywane: RODO), natomiast inne dane podane przez Ciebie, które nie wynikają z przepisów na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się rekrutacją;
 • po zakończeniu rekrutacji przesłane CV usuwamy (maksymalnie do 4 miesięcy), chyba że zgodzisz się na wykorzystanie Twojego CV w kolejnych procesach rekrutacji;
 • odbiorcą danych będą INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Skills Sp. z o.o. (motyw 48 RODO);
 • my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO;
 • masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia;
 • jeśli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych.