Jakie są wyzwania związane z pracą w zespołach rozproszonych?

Już w roku 2017 przebadano 225 managerów i zanotowano ich najczęściej zadawane pytania związane z pracą w zespołach rozproszonych:

 • 28% przebadanych pytało: „skąd wiadomo, że ludzie rzeczywiście pracują”
 • 46% przebadanych pytało: „czy społeczne relacje ludzi są wystarczająco rozbudowane”
 • 52% przebadanych pytało „czy otrzymywane informacje zwrotne potrzebne do analizy różnych wariantów rozwiązań, są na dobrym poziomie”
 • 58% przebadanych pytało: „czy efektywność przewodzenia jest taka sama jak w przypadku zespołu tradycyjnego”

W tym samym badaniu zdiagnozowano następujące wyzwania menadżerów związane z pracą w zespołach rozproszonych:

 • Brak możliwości „wyłączenia się z pracy”, praca 24/7/365
 • Mało efektywne spotkania
 • Podziały między ludźmi pracującymi zdalnie i tymi co pracują stacjonarnie
 • Zbyt późne dostrzeganie problemów
 • Trudności z kreatywnym podejściem do rozwiązywania problemów i szukania rozwiązań
 • Niezakomunikowana i niespójna priorytetyzacja

Coraz częściej pracujemy zarządzając zespołami rozproszonymi, jak sobie zatem radzić w tej sytuacji?  Warto:

 • Wspólnie z zespołem tworzyć procesy pracy (procedury, listy kontrolne, wzorce)
 • Ustalić wspólne jednoznaczne oczekiwania dotyczące pracy, rezultatów i mierników sukcesu, umiejętnie wyznaczajcie cele
 • Zweryfikować na bazie badań swoje przekonania odnośnie ludzi nie pracujących w biurze 
 • Ograniczyć potrzebę sprawowanie kontroli (użycie stylu „servant lidership”) 
 • Używać efektywnych narzędzi komunikacji, aby stosować coaching i regularnie pozyskiwać informację zwrotną

I co może najważniejsze,

 • budować atmosferę zaufania.

Źródło: Przywództwo na odległość. Jak być skutecznym przywódcą zespołów rozproszonych. Kevin Eikenberry, WayneTurmel, Dom wydawniczy Rebis, Poznań

Romuald Krysiak