MoP® Foundation & Practitioner

Opis szkolenia

Filozofia Management of Portfolios (MoP) przyjmuje strategiczny punkt widzenia na zarządzanie zmianami w organizacji. Pozwala przyjrzeć się wszystkim działaniom związanym ze zmianami, w tym – co znajduje się w portfelu, ile kosztuje, jakie występuje ryzyko, jakie postępy są czynione i jaki jest wpływ na codzienną działalność oraz strategiczne cele organizacji.

Celem szkolenia MoP Foundation jest poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem. W czasie szkolenia padają odpowiedzi na najbardziej istotne pytania związane z zarządzaniem portfelem, między innymi: jak identyfikować projekty i programy wchodzące w skład portfela oraz jak zarządzać zależnościami między nimi, jak zapewnić efektywny ład i ramy kontroli zarządczej by wesprzeć zarządzanie finansami, zasobami, ryzykiem i realizację korzyści. Celem jest również poznanie poszczególnych pryncypiów MoP.

Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, cykle zarządzania, role i dokumentację portfela.

Celem szkolenia na poziomie MoP Practitioner jest nabycie wiedzy z zakresu zarządzania portfelem na poziomie zaawansowanym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu na poziomie MoP Practitioner. Program szkolenia pogłębia wiedzę zdobytą podczas szkolenia MoP Foundation.

Szkolenie jest akredytowane co oznacza, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie MoP Foundation i MoP Practitioner.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł 

Egzamin Foundation:

800 zł 

Egzamin Practitioner:

1000 zł 

Podręcznik:

240 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej podejścia do zarządzania portfelem i zastosowanie jej w praktyce w bezpiecznym środowisku ćwiczeń i studium przypadku,
 • poznanie kontekstu strategicznego, w którym odbywa się zarządzanie portfelem,
 • dowiedzenia na czym polega i z jakich praktyk (działań) składa się cykle definiowania i dostarczania portfela,
 • poznanie ról zaangażowanych w kierowanie portfelem,
 • poznanie dokumentacji portfela i zrozumienie jakie jest ich przeznaczenie,
 • nabycie kompetencji planowania wdrożenia zarządzania portfelem, tworzenia uzasadnienia biznesowego i analizy przyjętych rozwiązań,
 • wytworzenie postawy pokazującej świadome zaangażowanie w zarządzanie,
 • Przygotowanie uczestników do pozytywnego zaliczenia egzaminu MoP Foundation i Practitioner.

Szkolenie kładzie nacisk na szczegółowe poznanie i zrozumienie dobrych praktyk zarządzania portfelem zmian w organizacji.

Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się trzeciego dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei na poziomie Practitioner – w dzień po ostatnim dniu szkoleń.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem (dyrektorzy, członkowie komitetów inwestycyjnych, członkowie zarządów, menedżerowie portfela);
 • osoby odpowiedzialna ze ocenę inwestycji i uzasadnień biznesowych;
 • osoby z wyższego kierownictwa, chcące wprowadzić ustrukturyzowane podejście do zarządzanie portfelem;
 • pracownicy biura portfela;
 • osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wydawanym przez AXELOS.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Materiały dostępne są w wersji dwujęzycznej: polsko- angielskiej

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił odróżnić projekt, program i portfel;
 • potrafił zdefiniować kluczowe etapy, role i dokumenty zarządzania portfelem;
 • znał praktyki definiowania i dostarczania portfela;
 • znał i potrafił użyć pryncypiów zarządzania portfelem;
 • wiedział jak dobrać odpowiednie elementy metodyki i podejścia do jej wdrożenia w zależności od sytuacji w organizacji;
 • potrafił tworzyć uzasadnienie biznesowe, umożliwiające uzyskanie zezwolenia kierownictwa na zarządzanie portfelem,
 • potrafił zaplanować wdrożenie zarządzania portfelem,
 • stosował zasady, praktyki i techniki MoP do różnych środowisk organizacyjnych,
 • potrafił przeprowadzić analizę przyjętych rozwiązań w odniesieniu do danego scenariusza.
 • Liczba PDU: 31
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Certyfikacja:

Celem egzaminu na poziomie Foundation jest sprawdzenie, czy kandydat zna i rozumie filozofię MoP na tyle, aby móc podjąć pracę w charakterze wykwalifikowanego członka biura ds. zarządzania portfelem oraz na różnorodnych stanowiskach związanych z zarządzaniem portfelem.

Przebieg egzaminu MoP Foundation:

 • Egzamin składa się z 50 pytań,
 • Egzamin trwa 40 minut (osobom, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 10 minut),
 • Język angielski,
 • Próg zdawalności: 25 punktów,
 • Brak pomocy naukowych.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Przebieg egzaminu MoP Practitioner:

 • Egzamin składa się z 80 pytań wielokrotnego wyboru.
 • Czas trwania egzaminu to 3 godziny.
 • Dozwolone jest korzystanie z przewodnika „Management of Portfolios”.
 • Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 40 poprawnych odpowiedzi (50%).

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie do MoP
 • Wdrożenie, utrzymanie i pomiar
 • Kontekst strategiczny i organizacyjny
 • Pryncypia Zarządzania Portfelem
 • Cykl definiowania Portfela
 • Cykl realizacji Portfela
 • Role
 • Dokumentacja Portfela
 • Przykładowy egzamin MoP Foundation wraz z wyjaśnieniami (wskazówki dla kandydatów)
 • Przegląd egzaminu MoP Practitioner
 • Wdrożenie, utrzymanie i pomiar - przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Cykl definiowania Portfela - przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Cykl realizacji Portfela - przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Role - przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Dokumentacja Portfela - przypomnienie i omówienie przykładowych pytań egzaminacyjnych
 • Omówienie przykładowego egzaminu

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu