Tajniki skutecznego zarządzania zespołem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

 • 2 dni (16h dydaktycznych)
 • polski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Szkolenie stwarza okazję, by spojrzeć na grupę i zespół z nowej perspektywy. Ma być okazją do zweryfikowania posiadanych wyobrażeń oraz zderzenia doświadczeń z koncepcjami teoretycznymi. Ćwiczenia praktyczne mają umożliwić managerowi / liderowi testowanie nowych rozwiązań, które wspierają budowanie efektywnych i zadowolonych zespołów. Są też okazją do rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Szkolenie online odbywa się przy wykorzystaniu darmowej platformy Mural, upewnij się, że z Twojego komputera można wejść na tę stronę.

Korzyści

W zależności od liczby zgłoszeń, szkolenie może się odbyć w dwóch formach: stacjonarnej lub online. 

Grupa docelowa

Team Leaderzy, managerowie, project managerowie, liderzy nieformalni.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Czym jest zespół? Zespół jako złożony system adaptacyjny i co z tego wynika?
 • Czy mój zespół jest efektywny? 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego oraz cechy efektywnego zespołu według Glaser i Glaser – implikacje praktyczne.
 • Jak wspierać zespół w rozwoju? Model procesu grupowego według Tuckmana, potrzeby i wyzwania na poszczególnych etapach.
 • Jak radzić sobie z tym, że członkowie zespołu są różni? Koncepcja preferencji uczenia się, różnice osobowości według MBTI, koncepcja talentów Gallupa.
 • Czym powinien zajmować się lider zespołu? Rola i funkcje kierownika, przegląd własnych kompetencji.
 • Jak zdobyć zaufanie zespołu? Budowanie autorytetu i przywództwo służebne.
 • Jak tworzyć środowisko motywujące do pracy? Przegląd koncepcji motywacji i implikacje praktyczne.
 • Jak sprzyjać innowacji i współpracy? Skuteczna informacja zwrotna.
 • Jak funkcjonować w zdalnym środowisku? 5 kluczowych obszarów pracy zdalnej według pomysłu MURAL.co.