Tajniki skutecznego zarządzania zespołem


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress+. Sprawdź szczegóły – kliknij. 


Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

 • 2 dni
 • polski
 • online

Opis szkolenia

Szkolenie stwarza okazję, by spojrzeć na grupę i zespół z nowej perspektywy. Ma być okazją do zweryfikowania posiadanych wyobrażeń oraz zderzenia doświadczeń z koncepcjami teoretycznymi. Ćwiczenia praktyczne mają umożliwić managerowi / liderowi testowanie nowych rozwiązań, które wspierają budowanie efektywnych i zadowolonych zespołów. Są też okazją do rozwoju kompetencji z zakresu przywództwa.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

WAŻNE: szkolenie online odbywa się przy wykorzystaniu darmowej platformy Mural. Upewnij się, że z Twojego komputera można wejść na stronę mural.co.

Czas trwania i szczegóły szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-15.

Grupa docelowa

 • Team Leaderzy,
 • Managerowie,
 • Project Managerowie,
 • Liderzy nieformalni.

SET

Weź udział w praktycznych warsztatach SET – Skills Expansion Training, które są powiązane z tym szkoleniem:
SET – Feedback jako narzędzie pracy managera
SET – Pozytywność w życiu i w pracy – o aktywnym kreowaniu szczęścia
SET – Techniki prezentacji w pracy zdalnej

 • Czym jest zespół? Zespół jako złożony system adaptacyjny i co z tego wynika?
 • Czy mój zespół jest efektywny? 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego oraz cechy efektywnego zespołu według Glaser i Glaser – implikacje praktyczne.
 • Jak wspierać zespół w rozwoju? Model procesu grupowego według Tuckmana, potrzeby i wyzwania na poszczególnych etapach.
 • Jak radzić sobie z tym, że członkowie zespołu są różni? Koncepcja preferencji uczenia się, różnice osobowości według MBTI, koncepcja talentów Gallupa.
 • Czym powinien zajmować się lider zespołu? Rola i funkcje kierownika, przegląd własnych kompetencji.
 • Jak zdobyć zaufanie zespołu? Budowanie autorytetu i przywództwo służebne.
 • Jak tworzyć środowisko motywujące do pracy? Przegląd koncepcji motywacji i implikacje praktyczne.
 • Jak sprzyjać innowacji i współpracy? Skuteczna informacja zwrotna.
 • Jak funkcjonować w zdalnym środowisku? 5 kluczowych obszarów pracy zdalnej według pomysłu MURAL.co.