PMBOK Fundamentals

To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Kurs PMBOK Fundamentals w zwięzły sposób prezentuje zagadnienia związane z zarządzaniem projektami opisane w Przewodniku PMBOK®.

 

Szczegóły

 • 3 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • online

Opis szkolenia

Przewodnik PMBOK®(The PMBOK Guide) to uznany zbiór standardów w zakresie zarządzania projektami.

Sztandarowe dzieło zespołu praktyków w dziedzinie zarzadzania projektami skupionych w Project Management Institute (PMI, Inc.®), po raz pierwszy opublikowane w 1996 roku, obecnie w swojej szóstej odsłonie, wydanej w 2017 roku, uwzględniającej nowe obszary i praktyki związane ze zwinnym i adaptacyjnym zarządzaniem.

Kurs PMBOK Fundamentals w zwięzły sposób prezentuje zagadnienia związane z zarządzaniem projektami opisane w Przewodniku PMBOK®.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania projektami według globalnego standardu zarządzania projektami A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMBOK® Guide wraz z dodatkiem Agile Practice Guide,
 • dostarczenie podstawowej praktycznej wiedzy i umiejętności, wspomagających realizowanie projektów  z sukcesem, włączając w to podstawową wiedzę o podejściu Agile do zarządzania projektami,
 • zapoznanie uczestników ze spójną terminologią projektową, umożliwiającą efektywną komunikację w projektach krajowych i międzynarodowych,
 • wykształcenie u uczestników odpowiednich postaw sprzyjających skutecznemu zarządzaniu projektami.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał terminologię zarządzania projektami zgodną ze światowym standardem,
 • wiedział, jak zastosować zasady Agile w obszarach wiedzy i procesach objętych PMBOK® Guide,
 • miał przećwiczone i opanowane podstawowe umiejętności stosowania wybranych technik zarządzania projektami, między innymi:
  – technik oceny opłacalności projektu,
  – metod tworzenia i wykorzystywania w projekcie WBS (Work Breakdown Structure),
  – metody ścieżki krytycznej,
  – metody zarządzania wartością wypracowaną (Earned Value Management),
  – metod identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy projektu,
  – metod rozpoznawania i oceny ryzyk oraz planowania reakcji na ryzyka,
 • potrafił zdefiniować cele i zakres projektu,
 • znał zasady oraz techniki planowania projektu,
 • umiał stworzyć i aktualizować harmonogram projektu w postaci wykresu Gantta,
 • potrafił identyfikować główne ryzyka w projekcie,
 • znał zasady zamykania projektu i wyciągania wniosków z projektu,
 • chętnie pracował metodą projektową (budowanie postawy sprzyjającej metodycznemu zarządzaniu projektem).

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • nie mają doświadczenia lub mają niewielkie doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • chcą rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem projektami w oparciu o najpopularniejszy na świecie kanon wiedzy o zarządzaniu projektami – PMBOK® Guide,
 • chcą uczestniczyć w projektach świadomie i w pełni rozumiejąc swoją w nich rolę,
 • pragną realizować powierzane im projekty sprawniej i skuteczniej, tak by osiągać zamierzone cele.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Wprowadzenie
 • Projekty w organizacji.
 • Rola kierownika projektu.
 • Zarządzanie integracją projektu.
 • Zarządzanie zakresem w projekcie.
 • Zarządzanie harmonogramem w projekcie.
 • Zarządzanie kosztami w projekcie.
 • Zarządzanie jakością w projekcie.
 • Zarządzanie zasobami w projekcie.
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie.
 • Zarządzanie interesariuszami w projekcie.