Rola Analityka Biznesowego w projektach DSDM

Analityk Biznesowy to rola zajmująca dość specyficzne miejsce w modelu DSDM. Po części usytuowana jest na poziomie projektu, a po części jako członek Zespołu Rozwoju Rozwiązania. Rola ta obejmuje dwa oddzielne obszary interesów, co ma odzwierciedlenie w pracy Analityka Biznesowego – skupia się on zarówno na biznesowych kwestiach, jak i na rozwiązaniach technicznych. Przykładowo, pomaga biznesowi w sformułowaniu Uzasadnienia Biznesowego albo pomaga w zdefiniowaniu wymagań.

Za co odpowiedzialny jest Analityk Biznesowy?

Analityk Biznesowy stanowi wsparcie dla ról poziomu projektu, równocześnie będąc w pełnej współpracy z Zespołem Rozwoju Rozwiązania. Poprzez facylitację relacji biznesu i ról technicznych, zapewnia o podejmowaniu odpowiednich bieżących decyzji w sprawie rozwijanego rozwiązania.

Analityk odpowiedzialny jest także za właściwe rozumienie i analizowanie potrzeb biznesowych przez wszystkich członków zespołu. Jego wsparcie i facylitowanie komunikacji pomiędzy członkami Zespołu Rozwoju Rozwiązania i biznesem jest niezmiernie ważne, gdyż wpływa na aktywne angażowanie wszystkich stron, co jest kluczowe dla powodzenia projektu DSDM.

Obowiązki Analityka Biznesowego

Do najważniejszych obowiązków Analityka Biznesowego należą między innymi takie czynności jak:

  • pomoc Wizjonerowi Biznesowemu w zdefiniowaniu i promowaniu wizji biznesowej,
  • facylitowanie i wspieranie komunikacji pomiędzy technicznymi uczestnikami projektu i biznesem,
  • wsparcie ról z poziomu projektu w określaniu Uzasadnienia Biznesowego i Ocen Korzyści,
  • modelowanie stanu organizacji w obszarze rozwiązania i ocena szans i ryzyk,
  • dbanie o wysoką jakość zdefiniowanych wymagań oraz ich odpowiednie analizowanie i zarządzanie,
  • zapewnienie o odpowiednim modelowaniu i rozpatrywaniu organizacyjnych i biznesowych konsekwencji ewolucji rozwiązania,
  • współpraca przy organizowaniu wsparcia rozwiązania w czasie jego implementacji do użytkowania,
  • zagwarantowanie, że wpływy decyzji biznesowych na projekt są poddawane przeglądom,
  • odpowiedzialność za monitorowanie wymagań biznesowych do momentu akceptacji przez biznes,
  • zapewnienie o spójności biznesowych i technicznych składników rozwiązania.

Wszystkie role i ich obowiązki w projektach DSDM szczegółowo omawiane są na szkoleniu AgilePM Foundation. Zobacz opis i program kursu na stronie akredytowane szkolenie AgilePM Foundation.

Zachęcamy również do zapoznania się z koncepcjami testowania w zwinnym podejściu do zarządzania projektami.

Przeczytaj również

Wartość w SCRUM

Przewodnik po Scrumie nie definiuje pojęcia wartości. To czym ona jest? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Spróbujmy przestudiować dostępne źródła i stworzyć własną definicję!

Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych