6 koncepcji testowania w zwinnych projektach

Testowanie to kluczowy element pozwalający zadbać o pożądaną jakość dostarczanego w projekcie rozwiązania w zwinnych projektach. Praktyki DSDM podsuwają sześć Koncepcji Testów, mające zapewnić jak najlepszą jakość dostarczanego produktu.

Zintegrowane testowanie przez cały czas

Już na wczesnych etapach projektu ważne jest zapewnienie odpowiedniej strategii testowania. Testowanie, uznawane powinno być jako część procesu Rozwoju Iteracyjnego i realizowane najlepiej w tym samym Timeboxie co rozwój rozwiązania. Sytuacją idealną jest, gdy rozwiązanie na koniec Timeboxa jest całkowicie przetestowane i gotowe do wdrożenia.

Testowanie wspólne

Testowanie, aby zwiększyć efektywność i produktywność cyklu „testuj – napraw – testuj ponownie”, powinno angażować do współpracy wszystkich interesariuszy projektu. Pozostaje to w zgodzie z trzecim pryncypium DSDM – „Współpracuj”. Współpraca ta powinna obejmować reprezentantów wszystkich obszarów: biznesu, techniki i rozwoju i testowania rozwiązania.

Testowanie powtarzalne

Testowanie wspiera pryncypium „Buduj przyrostowo od solidnych podstaw”. Dlatego testowanie powinno obejmować nie tylko nowe cechy rozwiązania, ale także to, co zostało dostarczone już wcześniej. Dobrze, jeśli testy są łatwo powtarzalne lub zautomatyzowane, gdyż jest to znaczne ułatwienie pracy.

Testowanie w oparciu o priorytet

Z uwagi na ograniczenia czasowe, które mogą uniemożliwiać wyczerpującego przetestowania wszystkich obszarów rozwiązaniem, testom powinny zostać nadane priorytety. Warto priorytetyzacji dokonywać w oparciu o reguły MoSCoW.

Testowanie niezależne

Testować produkt powinien zawsze ktoś inny niż jego twórca. Konieczne jest sprawdzenie rozumienia wymagania oraz sprawdzenie, czy praca nad rozwiązaniem została poprawnie wykonana. Niezależna perspektywa testowania jest niezmiernie ważna w projekcie, dlatego warto zaangażować w ten proces Ambasadora Biznesowego i Doradcę Biznesowego.

Rozwój Kierowany Testami

Koncepcja Test Driven Development (Rozwoju Kierowanego Testami) odbiega od tradycyjnej praktyki testowania. Projektowanie i budowane testu poprzedza rozwój rozwiązania i pomaga przy definiowaniu wymagań. Rozwiązania rozwija się, aż do przejścia przez wszystkie testy. Taka praktyka znacząco poprawia jakość dostarczanego rozwiązania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o realizacji zwinnych projektów w oparciu o praktyki DSDM skorzystaj ze szkolenia AgilePM. Zapoznaj się z opisem i programem kursu na stronie akredytowane szkolenie AgilePM Foundation.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych