Sporty extremalne w Nepalu

PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje, czyli słów kilka o tym, jak ryzykować bez ponoszenia kosztów

Symulacyjne gry szkoleniowe to praktyczne ćwiczenia, gdzie w warunkach odwzorowujących rzeczywiste sytuacje, uczestnicy wykorzystują swoją wiedzę i kompetencje do realizacji przydzielonego projektu. W bezpiecznych warunkach można sprawdzić skuteczność różnych rozwiązań i strategii bez ponoszenia realnych konsekwencji. Uczestnicy mogą przekonać się, jak wykorzystywanie dobrych praktyk usprawnia procesy podejmowania decyzji oraz pomaga redukować koszty i sterować ryzykiem w prowadzonych projektach. Nie inaczej jest w przypadku PRINCE2® Game: Wielkie Dionizje. Ta najnowsza gra szkoleniowa z zakresu metodyki PRINCE2. Pozwala nie tylko przewidywać ryzyka w prowadzanych projektach, ale i zachować pieniądze w kieszeni. Włączenie PRINCE2 Game do oferty naszych szkoleń nie wpływa na zmianę cen naszych kursów!


PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje – aspekt psychologiczny i merytoryczny

Dotychczas uwagę zwracaliśmy na psychologiczny aspekt symulacyjnych gier szkoleniowych. W artykule Perswazyjna siła gier symulacyjnych, czyli słów kilka o tym, że możemy się jeszcze zmienić wspominaliśmy o tym, że zachowania ludzi dorosłych nie jest tak łatwo poddać zmianie. Zmianom przyzwyczajeń, postaw i dotychczasowych procesów decyzyjnych służy właśnie gra. Ale poza wspomnianym aspektem psychologicznym, gra ma swój cel merytoryczny.

PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje stanowi swoistą próbkę rzeczywistości, w której gracze realnie działają, no i doświadczają skutków podjętych decyzji i zastosowanych strategii, a dzięki czemu mogą je usprawniać. Uczestnik ma do wykonania zadanie, którym jest ukończenie projektu w danym czasie, zakresie, budżecie i w planowanej jakości.


Projekt

Uczestnicy gry PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje wkraczają do metaforycznego świata greckich Dionizji, gdzie celem projektu jest utworzenie widowiska teatralnego. Jako managerowie odpowiadają za zysk, czyli ilość sprzedanych biletów. Uczestnicy gry konkurują ze sobą o to, kto szybciej i mniejszym kosztem zrealizuje cel. Zwycięża ten, kto stworzy największe i najbardziej dochodowe wydarzenie teatralne. Oczywiście, realizacja projektu jest uwarunkowana szeregiem jeszcze kilku zmiennych, które będą przedmiotem analiz i decyzji.


Szanse i możliwości

By sprzedać jak największa liczbę biletów należy przygotować jak najbardziej widowiskowe wydarzenie. A to z kolei uzależnione jest od tego, jacy aktorzy i jakie elementy składać się będą na owe wydarzenie. Na przykład, czy w proces rekrutacji zaangażowani będą powszechni gladiatorzy czy rzadkie słonie – aktorzy mniejszej wartości, ale obwarowani mniejszym zagrożeniem utraty w wyniku trudnych do przewidzenia okoliczności, czy aktorzy o większej wartości, ale z którymi wiążą się dodatkowe i kosztowne ryzyka. Każdy wybór przynosi szanse i możliwości, ale każda decyzja obwarowana jest swoistym zagrożeniem.


Zagrożenia i wyzwania

Przygotowanie przedstawienia nie jest łatwe. Czeka uczestników gry szereg wyzwań, jak złodzieje, chcący ukraść pieniądze czy chociażby konkurencyjni reżyserzy podkupujący aktorów albo plagiatujący nasz scenariusz widowiska. W związku z czym, uczestnik będzie musiał podejmować decyzje odnośnie tego, czy i jak się przed nimi ustrzec. Należy mieć na uwadze nadal, że liczba pieniędzy do wydania jest ograniczona.

Ale to nie wszystko. Ilość wykonywanych ruchów przez uczestnika gry także jest ograniczona. Stąd należy starannie przemyśleć planowane kolejno kroki i przygotować sobie strategię działania na kilka ruchów do przodu, uwzględniając potencjalne straty.


Przewidywanie, kalkulowanie, planowanie i odpowiedzialność

Jako manager odpowiedzialny za rekrutację aktorów, uczestnik gry będzie oceniać ryzyka, kalkulować i planować poszczególne etapy realizacji projektu. Ma ograniczoną liczbę ruchów (decyzji), ograniczony budżet (za który kupuje aktorów, ale także stara się przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom oraz wykorzystywać pojawiające się szanse), a przy tym szereg wyzwań, gdzie wszelkie decyzje mają swoje mocne i słabe strony. Mimo pewnych losowych wydarzeń, stanowiących część gry, odpowiedzialność za ostateczny skutek podejmowanych decyzji jest w rękach uczestnika.


Dlaczego nie podnieśliśmy ceny kursu PRINCE2?

Specjalizujemy się w sprawdzonych światowych standardach zarządzania organizacją. Realizujemy setki szkoleń akredytowanych. W zeszłym roku przeszkoliliśmy ponad 4 500 osób. Naszym Klientom doradzamy, szkolimy ich, a także pomagamy wprowadzać zmiany w zarządzaniu organizacją, aby osiągali jeszcze lepsze efekty. Chwalimy się od lat najwyższym w Polsce poziomem zdawalności PRINCE2 Foundation. PRINCE2 Game jest potwierdzeniem naszych ambicji, by szkolić jeszcze skuteczniej. Dlatego wykorzystanie gry PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje jako elementu szkolenie PRINCE2 nie wpływa na cenę szkolenia. Harmonogram szkoleń znajduje się tutaj: PRINCE2.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych