Egzamin COBIT®5 też już jest w języku polskim!

COBIT®5 dostarcza wszechstronnej wiedzy, która wspiera organizacje w osiąganiu ich celów i dostarcza wartość poprzez skuteczny nadzór i zarządzanie technologiami informatycznymi. I podobnie, jak język egzamin PRINCE2 Agile™ jest po polsku, nie inaczej jest w przypadku egzaminu COBIT®5. Właściciel tej metodyki – znanej pracownikom i kadrom kierowniczym działów IT – poinformował nas, że dokonał przetłumaczenia języka egzaminu COBIT®5 Foundation na język polski. 


COBIT®5 to rezultat ponad 15 lat praktyk

Zasady COBIT®5 są uniwersalne i przydatne dla organizacji różnej wielkości, dla firm komercyjnych, podmiotów sektora publicznego czy organizacji non-profit. Opracowanie COBIT®5 powstało jako rezultat ponad 15 lat praktycznego stosowania metod COBIT®przez szereg pracowników ze środowisk biznesowych i informatycznych oraz z obszarów ryzyka, bezpieczeństwa i nadzoru. Zasady, praktyki, narzędzia analityczne i modele zawarte w COBIT®5 zawierają przemyślane przywództwo i wytyczne pochodzące od firm i ekspertów w zakresie zarządzania technologiami informacyjnymi z całego świata.


COBIT®5 to integracja zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania IT

COBIT®5 (ang. Control Objectives for Information and related Technology) zawiera najnowsze wytyczne stowarzyszenia ISACA w obszarze nadzoru oraz zarządzania IT. Wytyczne ISACA zapewniają pogląd biznesowy typu end-to-end na temat zarządzania przedsiębiorstwem z dziedziny technologii informacyjnych, odzwierciedlając centralną rolę informacji i technologii w tworzeniu wartości dla przedsiębiorstw wszystkich typów. COBIT®5 to jedyny framework obejmujący kompleksowe tworzenie ładu poprzez spójną i logiczną integrację zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania IT.


Jak wygląda przykładowy test egzaminacyjny COBIT®5?

By móc zapoznać się z przebiegiem egzaminu oraz ceną COBIT®5 Foundation, należy zajrzeć na harmonogram szkoleń COBIT5 Foundation i wybrać dany termin szkolenia.