Egzamin PRINCE2 Agile™ już w języku polskim!

Nasz Partner – firma AXELOS – poinformował nas, że odtąd egzamin PRINCE2 Agile™ odbywać się może w języku polskim. Podręcznik oraz materiały jednak nadal są dostępne w języku angielskim, ale powstał glosariusz, który został przetłumaczony na język polski i znajduje się pod tym linkiem: glosariusz PRINCE2 Agile. W niedługi czas po tej informacji, dowiedzieliśmy się, że egzamin COBIT5 także jest także już w języku polskim.


Czym jest PRINCE2 Agile?

Szkolenie PRINCE2 Agile Practitioner™ (brak poziomu Foundation) stanowi rozwinięcie uznanej na całym świecie metodyki zarządzania projektami PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments). PRINCE2® jest metodyką skutecznego zarządzania projektami w sterowalnym otoczeniu, ale jednocześnie dostosowaną do nowych okoliczności biznesowych. Co to oznacza?

W dzisiejszych czasach prawdziwym wyzwaniem stały się projekty, które są realizowane w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych, ale nie zawsze wiadomo na początku, jaki będzie pełny zakres projektu. Zmiany dotyczą także innej kwestii dotyczącej projektu. Otóż inną charakterystyczną cechą dzisiejszych projektów jest często ustalony na początku zarówno czas oraz koszt projektu. Wymusza on potraktowanie zakresu jako elementu, który będzie zmieniał się wraz z realizacją projektu. To znacznie utrudnia zastosowanie tradycyjnych tzw. waterfall`owych podejść do zarządzania projektem. Odpowiedzią na te tendencje stała się właśnie metodyka PRINCE2 Agile™, która stanowi rozszerzenie standardowej metodyki PRINCE2® „w dół” o elementy związane ze zwinnym wytwarzaniem produktów biznesowych projektu.


Czas trwania szkolenia i przebieg egzaminu

Szkolenie trwa 3 dni, a językiem wykładowym jest język polski. Szkolenia są organizowane na jednym poziomie zaawansowania i przygotowują do egzaminu PRINCE2 Agile Practitioner (brak poziomu Foundation). Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu PRINCE2 Practitioner.  Egzamin składa się z 50 pytań – za każde z nich można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin wymagane jest uzyskanie co najmniej 30 punktów, tj. 60%. Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać w języku polskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2 Agile. Harmonogram szkoleń oraz pełen opis szkolenia wraz z opisem programu znajduje się pod linkiem: PRINCE2 Agile z egzaminem po polsku.