Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź
Blog aktualności ze świata szkoleń
8.07.2019

Inprogress z nową akredytacją przyznaną przez Zarząd SJSI!

Inprogress z nową akredytacją przyznaną przez Zarząd SJSI!

Firma Inprogress otrzymała kolejną akredytację – tym razem w zakresie polskiej wersji językowej materiałów do szkolenia ISTQB (poziom podstawowy). 

Inprogress z nową akredytacją

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI) przyznało nam akredytację w zakresie polskojęzycznej wersji materiałów ISTQB (poziom podstawowy), które powstały na podstawie oryginalnych materiałów zgodnych z sulabusem z 2018 roku. Informację na temat akredytacji, którą otrzymała firma Inprogress, znajdziecie również na stronie SJSI: Nowa akredytacja materiałów ISTQB – poziom podstawowy.

Akredytacja materiałów ISTQB

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych to organizacja zajmująca się m.in. upowszechnianiem wiedzy na temat testowania oprogramowania oraz inicjowaniem i wspieraniem działań służących wdrażaniu rozwiązań w dziedzinie testowania systemów informatycznych. Misją organizacji jest wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji dla osób, które zawodowo zajmują się jakością systemów informatycznych oraz ich testowaniem.

Zakres szkolenia

Nowa agenda szkolenia ISTQB Certified Tester – poziom podstawowy składa się z 6 głównych obszarów wiedzy: podstaw testowania, testowania w cyklu życia oprogramowania, testowania statycznego, technik testowania, zarządzania testami i narzędzi stosowanych w testowaniu. Szczegółową rozpiskę zagadnień omawianych w każdym z tych tematów znajdziecie poniżej:

1. Podstawy testowania

 • Co to jest testowanie?
 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Siedem zasad testowania.
 • Proces testowy.
 • Psychologia testowania.

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Modele cyklu życia oprogramowania.
 • Poziomy testów.
 • Typy testów.
 • Testowanie pielęgnacyjne.

3. Testowanie statyczne

 • Podstawy testowania statycznego.
 • Proces przeglądu.

4. Techniki testowania

 • Kategorie technik testowania.
 • Czarnoskrzynkowe techniki testowania.
 • Białoskrzynkowe techniki testowania.
 • Techniki testowania oparte na doświadczeniu.

5. Zarządzanie testami

 • Organizacja testów
 • Planowanie i szacowanie testów.
 • Monitorowanie testów i nadzór nad testami.
 • Zarządzanie konfiguracją.
 • Czynniki ryzyka a testowanie.
 • Zarządzanie defektami.

6. Narzędzia wspomagające testowanie

 • Uwarunkowania związane z narzędziami.
 • Skuteczne korzystanie z narzędzi.

Więcej informacji na temat szkolenia zgodnego z syllabusem 2018 znajdziecie na stronie ISTQB® Certified Tester – poziom podstawowy.