AgileSHIFT® – zmiany niezbędne dla transformacji biznesu

AgileSHIFT to najnowszy przewodnik firmy Axelos, który koncentruje się na konieczności zmiany w organizacji. Ramy tego przewodnika przygotowują organizacje do transformacji, tworząc kulturę zwinności przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zarówno czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Jak narodził się AgileSHIFT?

Pierwotna wersja AgileSHIFT została opracowana przez ekspertów AXELOS na podstawie ich doświadczeń z różnymi organizacjami. Wstępna koncepcja przeszła kilka etapów testowania na przełomie 2017 i 2018 roku. W testach wzięło udział ponad 100 profesjonalistów z sektora publicznego i prywatnego ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Australii czy Egiptu. Konsultacje te wpłynęły na ostateczny kształt AgileSHIFT.

AgileSHIFT uczy, jakie są zwinne sposoby pracy oraz jak zaakceptować zmiany i związaną z nimi niepewność. Ponadto rozwija umiejętności kierowania zmianą w organizacji oraz maksymalizuje wartości zwinnych metod, m.in. dzięki zorientowaniu na potrzeby klienta. Rozwiązanie to koncentruje się na systemowej zwinności przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta, wczesnego dostarczania i  przyrostowego narastanie korzyści.

Egzamin AgileSHIFT®

Aby przystąpić do egzaminu AgileSHIFT, należy wziąć udział w akredytowanym szkoleniu. Aktualnie egzamin jest dostępny jedynie w języku angielskim i trwa 45 minut (osoby, których językiem rodzimym nie jest język angielski, otrzymują dodatkowo 25% czasu). Test jednokrotnego wyboru składa się z 33 pytań, a każda z opcji jest ułożona w taki sposób, że kandydaci z niepełną wiedzą lub umiejętnościami faktycznie są w stanie zaznaczyć błędną odpowiedź.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat ważny bezterminowo.

Szkolenie AgileSHIFT® 

Szkolenie AgileSHIFT® trwa 2 dni i kończy się egzaminem. Zdobywając oficjalny certyfikat, uczestnik potwierdza swoją wiedzę z zakresu zastosowania AgileSHIFT® w zarządzaniu projektami. Certyfikat wydawany jest bezterminowo. Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie na naszej stronie: AgileSHIFT.

Przeczytaj również

Wartość w SCRUM

Przewodnik po Scrumie nie definiuje pojęcia wartości. To czym ona jest? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Spróbujmy przestudiować dostępne źródła i stworzyć własną definicję!

Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych