Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

FRIS® – brakujący element budowania i zarządzania zespołami zwinnymi

Opis szkolenia

FRIS® to licencjonowane narzędzie, które stanowi twardą podstawę do rozwoju miękkich predyspozycji. Służy do opisu różnorodności sposobów myślenia i działania opierającym się o 4 perspektywy poznawcze: fakty (F), relacje (R), idee (I) i struktury (S). Perspektywa FAKTÓW to szybka ocena faktów ze względu na ich przydatność do osiągnięcia konkretnego celu, perspektywa RELACJI jest intuicyjnym rozpoznaniem tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia, perspektywa IDEI opiera się o wychodzenie poza obecny stan rzeczy, natomiast perspektywa STRUKTUR to wejście w głąb istoty problemu w celu uzyskania jego kompletnego i spójnego obrazu.

Analiza wszystkich tych perspektyw pozwala na wyjaśnienie, jakie informacje mają największy priorytet dla badanych, zwłaszcza gdy znajdują się oni w nowych sytuacjach. Dzięki temu możliwe jest opisanie ich stylu myślenia (jedna i niezmienna perspektywa) i stylu działania (kompozycja wszystkich używanych perspektyw).

Metodologia FRIS® powstała na podstawie teorii i modeli stosowanych w psychologii poznawczej i koncentruje się na praktycznym opisie wewnętrznych procesów umysłowych. Obecny kwestionariusz FRIS® powstały w 2014 roku uzyskał bardzo wysokie wskaźniki rzetelności oraz stabilności względnej.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z narzędziem FRIS®, poznają specyfikę wszystkich perspektyw i zdobędą wiedzę na temat jego praktycznego i efektywnego zastosowania. Dodatkowo uczestnicy zdobędą certyfikat potwierdzający zdobycie nowych kompetencji i umiejętności.

W trakcie szkolenia każdy uczestnik wypełnia i otrzymuje indywidualny raport na swój temat. W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość zamówienia i uzyskania raport grupowy/zespołowy. Więcej o raporcie przeczytasz tutaj: Raport zespołowy FRIS®.

Cele szkolenia

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat unikalnego narzędzia na polskim rynku.
 • Wzmocnienie kompetencji społecznych oraz zwiększenie skuteczności pracy zespołu, efektu synergii i pracy w stanie „flow”, w tym polepszenie komunikacji w organizacji, dzięki badaniu oraz umiejętnemu korzystaniu z narzędzia psychometrycznego jakim jest FRIS®.
 • Wsparcia rozwoju biznesowego każdej organizacji, ponieważ poprzez zrozumienie styl myślenia i działania partnera w biznesie czy projekcie, jesteśmy w stanie łatwiej dopasować argumentację, budować relacje i współpracować.
 • Wzbogacenie praktyk AgilePM® oraz SCRUM.
 • Wzmocnienie Pryncypium 3-Współpracuj i Pryncypium 7-Komunikuj się ciągle i jasno jako podstawowych elementów budowania kultury zwinnych zespołów w podejściu Agile PM® oraz doskonałe uzupełnienie wartości SCRUM takich, jak: Odwaga, Skupienie, Zaangażowanie, Szacunek, Otwartość.
 • Wykorzystanie modelu FRIS® w praktyce: zbudowanie ducha jednego zespołu, poznanie swoich automatycznych schematów myślowych, zrozumienie potrzeb zespołu, jego mocnych stron i nabycie świadomości, czego zespołowi jeszcze brakuje.
Czas trwania

Czas trwania

 • Szkolenie trwa 2 dni.
 • Opcjonalnie 2 dni plus 4 godziny warsztatu poszkoleniowego („follow-up”) po około 30 dniach od warsztatu głównego.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Scrum Masterzy, Scrum Product Ownerzy, Scrum Developerzy oraz członkowie zespołu Scrum.
 • Kierownicy projektów, Team Leaderzy, kierownicy zespołów, Project Managerowie.
 • Osoby pełniące funkcję Agile Coacha oraz prowadzące działalność z obszaru szeroko rozumianego coachingu.
 • Trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu zarządzania projektami w szczególności według metodyki Agile czy Scrum.
 • Doradcy zawodowi.
 • Specjaliści employer brandingu oraz osoby odpowiedzialne za kwestie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników w firmach i organizacjach.
 • Managerowie, kierownicy zespołów projektowych oraz ich członkowie.
 • Konsultanci biznesowi.
 • Psychologowie specjalizujący się m.in. w zakresie psychologii emocji i motywacji, psychologii poznawczej, psychologii rozwojowej, psychologii społecznej czy psychologii pracy i organizacji.
Język szkolenia

Język szkolenia

Szkolenie odbywa się w języku polskim. Materiały podczas szkolenia są dostępne w języku polskim.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Wzbogacenie praktyk AgilePM® o nowe narzędzie z zakresu psychologii różnic indywidualnych.
 • Wzmocnienie możliwości budowania skutecznych i efektywnych oraz dobrze współpracujących i rozumiejących się zespołów.
 • Wsparcie organizacji w rozwoju biznesowym i komunikacji opartej na zrozumieniu.
 • Budowanie kultury samoorganizacji w zwinnych zespołach.
 • Zdobycie nowych kompetencji z zakresu psychologii poznawczej.
 • Poznanie narzędzia ułatwiającego i wspomagającego działania rozwojowe w organizacjach.
 • Możliwość współpracy z organizacją FRIS® m.in. w zakresie cyklicznych wydarzeń prowadzonych przez specjalistów, dodatkowych materiałów szkoleniowych i wymiany doświadczeń.
 • Dopasowanie ról i obowiązków w projektach zwinnych według klucza, jak dany członek zespołu funkcjonuje poznawczo.
 • Wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji w zwinnym środowisku pracy zespołowej, aby uzyskać lepsze rezultaty, w krótszym czasie i większą przyjemnością.
 • Odkrycie jak inni postrzegają zachowania poszczególnych członków zespołu, co pozwoli uzyskać jeszcze lepszy kontakt i wspólne zrozumienie.

Program warsztatów

Pobierz wersję PDF
 • Wypracowanie własnej definicji zespołu.
 • Czym jest synergia w zespole?
 • Poznanie metodologii FRIS® w teorii.
 • Poznanie indywidualnego stylu myślenia i działania FRIS®.
 • Moja rola w zespole.
 • Proces FRIS® jako jeden najważniejszych powodów, dla których firmy zaczynają współpracę z trenerami FRIS®.
 • Mocne i słabe strony stylów myślenia i działania.
 • Strategia efektywnej komunikacji w zespole.
 • Wypracowanie własnych zasad współpracy w zespole.
 • Praca z konfliktem.
 • Analiza raportu zespołowego.

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 999 355

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.