Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

DASA DevOps Fundamentals

Opis szkolenia

DevOps to skrót dwóch słów – development (rozwój) i operations (operacje). Nazwa metodyki odzwierciedla jej filozofię, która opiera się na połączeniu dwóch obszarów działających zazwyczaj osobno: operacji (administracji) oraz rozwoju oprogramowania.

Wdrożenie DevOps w firmie oznacza nawet 200 razy szybsze wdrażanie oprogramowania i 30 razy zwiększona częstotliwość wdrażania. Metodykę tę z powodzeniem wdrożyły takie firmy jak Spotify, Facebook czy Netflix, ale DevOps sprawdza się również w mniejszych firmach, w których wprowadzenie zmian następuje często.

Szkolenie DASA DevOps Fundamentals to rozległe wprowadzenie do podstawowych zasad Agile DevOps obejmujących niezbędną wiedzę i umiejętności określone przez DASA. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe koncepcje i terminologia związana z DevOps, co jest niezbędne do zrozumienia zasad i filozofii tej metodyki. Informacje prezentowane podczas szkolenia są uzupełniane o dyskusje na temat wdrażania i funkcjonowania DevOps w realnie istniejących firmach oraz ćwiczenia praktyczne.

Szkolenia otwarte z zakresu DASA DevOps będą dostępne w ofercie Inprogress od września 2018 roku.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje od Inprogress certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Regularna cena szkolenia:

1700 zł

Egzamin:

podczas szkolenia – 700 zł
online w domu – 750 zł

Kup Zarezerwuj

Masz pytania? Zadzwoń do nas!

123 579 579

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • zrozumienie kluczowych pojęć i zasad DevOps,
 • zapoznanie się z korzyściami biznesowymi wynikającymi z wdrożenia DevOps w organizacjach,
 • zdobycie wiedzy na temat automatyzacji testów, budowania i wdrażania DevOps,
 • zrozumienie zależności pomiędzy DevOps a metodykami Lean i Agile,
 • poznanie i zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi DevOps,
 • zapoznanie się z czynnikami prowadzącymi do osiągnięcia sukcesu podczas wdrażania DevOps.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • osoby związane z zarządzaniem usługami IT,
 • inżynierowie DevOps,
 • specjaliści ds. integracji systemów,
 • menadżerowie operacyjni, kierownicy ds. operacyjnych,
 • osoby pracujące na stanowisku Product Owner,
 • administratorzy sieci,
 • administratorzy systemów informatycznych,
 • architekci korporacyjni,
 • architekci systemów,
 • architekci sieci,
 • inżynierowie systemów.
Język szkolenia

Język szkolenia

Język szkolenia:

Szkolenie odbywa się w języku polskim lub języku angielskim.

Język materiałów:

Materiały dostępne są wyłącznie w języku angielskim.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • poznanie faktów, terminologii, pryncypiów i technik dotyczących DevOps na poziomie Fundamentals,
 • zdobycie praktycznej wiedzy – zrozumienie możliwości zastosowania DevOps w dotychczasowej pracy,
 • zwiększenie jakości produktów dostarczanych klientom,
 • skrócenie czasu wdrażania zmian w oprogramowaniu i weryfikacji ich poprawności,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej ze względu na przyspieszenie procesów prowadzących do pojawienia się produktu na rynku,
 • usprawnienie komunikacji pomiędzy zespołem rozwijającym oprogramowanie oraz zespołem operacji.
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin DASA DevOps na poziomie Fundamentals jest egzaminem internetowym, podczas którego nie można korzystać z podręcznika. Podstawowe informacje dotyczące egzaminu:

 • test składający się z 40 pytań wielokrotnego wyboru,
 • próg zaliczenia: 65% (26 i więcej poprawnych odpowiedzi),
 • egzamin odbywa się wyłącznie w języku angielskim,
 • czas trwania: 60 minut (dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, czas zostaje wydłużony o 15 minut).

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik na egzaminie, otrzymają certyfikat od DASA.

Zagadnienia omawiane na szkoleniu (program w opracowaniu):

Pobierz wersję PDF
 • Introduction to DevOps.
 • The relationship between the Digital Transformation and DevOps.
 • The high level description of DevOps.
 • The history and emergence of DevOps.
 • The key elements of the Business Case for DevOps.
 • The principal benefits of DevOps.
 • DevOps Definitions.
 • The Culture of High Performance IT.
 • The relationship between DevOps, Agile and Lean IT.
 • DevOps Principles and Aspects of IT.
 • The purpose of the DevOps Agile Skills Association (DASA).
 • Possible problems that can arise due to the wall of confusion between Development and Operations.
 • Building the DevOps Organization around teams.
 • The Three Horizons Model for Innovation.
 • Definition of a DevOps culture.
 • Cultural Aspects of a DevOps Team.
 • Two key elements of a DevOps Environment: Service Mindset and Quality at the Source.
 • Key Skill Areas of the DevOps Agile Skills Association Competence Framework.
 • Skill Area: Team Building.
 • Skill Area: Continuous Improvement.
 • Skill Area: Courage.
 • Skill Area: DevOps Leadership.
 • Implementation of a DevOps Culture.
 • Organizational Models.
 • Autonomous Teams.
 • Conway’s Law and Organizations’ Architecture.
 • Solving the Autonomy Problems – A Reallife Example: The Spotify Mode.
 • Architecting for DevOps.
 • Governance.
 • DevOps in Relation to ITSM.
 • Agile and Scrum.
 • Optimizing Processes Using Lean.
 • Business Value Optimization and Business Analysis Using Story Mapping.
 • Automation for Delivery of Software.
 • Continuous Delivery Core Concepts.
 • Continuous Delivery Automation Concepts.
 • Continuous Delivery Automation Focus Topics.
 • Emergence of Cloud Technology and Principles.
 • Cloud Service Concepts in a DevOps Organization.
 • Automated Provisioning Concepts.
 • Platform Product Characteristics and Application Maturity.
 • Importance of Measurement.
 • Choosing the Right Metrics.
 • Monitoring and Logging.

Szkolenia otwarte

Szkolenia otwarte organizujemy w formie stacjonarnej, online lub hybrydowej.
O szczegóły zapytaj naszych konsultantów!

Skontaktuj się z nami

(+48) 123 579 579
szkoleniaotwarte@inprogress.pl

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte organizujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
Skontaktuj się z nami, by ustalić szczegóły!

Zapytaj o szkolenie
dla Twojej firmy

(+48) 123 579 579
szkoleniazamkniete@inprogress.pl

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.