Praktyki wspierające zarządzanie sobą w czasie


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

 • 1 dzień - 8h dydaktycznych
 • język szkolenia: polski
 • online lub stacjonarnie

Opis szkolenia

Szkolenie pozwala przyjrzeć się swoim nawykom i schematom działania. Uczy właściwie stawiać cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz priorytetyzować zadania niezbędne do ich realizacji. Dzięki prezentacji i aktywnym ćwiczeniom dotyczącym świadomego planowania czasu i zadań uczestnicy zyskują możliwość jeszcze lepszego wykorzystania swojego potencjału, co pozwoli na uzyskanie lepszych efektów pracy i zwiększy motywację do realizacji ambitnych celów zawodowych i osobistych.

Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji kluczowych działań.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy wykorzystaniu praktycznych, sprawdzonych narzędzi stosowanych w nowoczesnych firmach. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów biznesowych i osobistych.

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • w jaki sposób świadomie zarządzać swoim czasem i ograniczeniami podczas realizacji zadań,
 • jak definiować i delegować cele i zadania,
 • w jaki sposób zarządzać priorytetami i planować realne czasy wykonania zadań,
 • jak oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać nie tylko potencjał własny, ale i potencjał swoich zespołów,
 • jak podnieść swoją efektywność dzięki wykorzystaniu aplikacji wspierających organizację.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • efektywnie wykorzystać czas przeznaczany na realizację celów zawodowych i osobistych,
 • konsekwentnie i systematycznie realizować cele, by nadawać życiu pożądany kierunek,
 • priorytetyzować cele i zadania,
 • utrzymać wysoką koncentrację na wykonywanych zadaniach i unikać ,,rozpraszaczy” utrudniających realizację celów,
 • podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące priorytetów życiowych,
 • wykorzystać aplikacje wspierające zarządzanie czasem,
 • dbać o work – life balance.

Grupa docelowa

Menadżerowie, kierownicy programów i projektów oraz pracownicy przedsiębiorstw, organizacji, urzędów niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Ustalanie celu i priorytetów działań – czyli jak definiować najważniejsze elementy zarządzania czasem.
 • Efektywność osobista – osiąganie rezultatów przy optymalnym wykorzystaniu zasobów (m.in. zasada dwóch minut, pomodoro)
 • Skuteczne planowanie działań a zarządzanie czasem
 • Podejmowanie trafnych decyzji.
 • Błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem (odwlekanie, perfekcjonizm, pracoholizm).
 • Zasady radzenia sobie z pochłaniaczami czasu.
 • Aplikacje wspierające zarządzanie sobą w czasie.