Wykorzystanie Microsoft365 w realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®

Szkolenie realizowane jest we współpracy z Tablet Academy Poland.


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szczegóły

 • 1 dzień = 8 godzin zegarowych
 • polski

Opis szkolenia

Platforma Microsoft365 jest bardzo dobrym narzędziem, które wspiera realizację projektów. Metodyka PRINCE2® to z kolei najbardziej popularna metodyka do zarządzania projektami. Odpowiednio dopasowane i zautomatyzowane usługi platformy pozwalają zintegrować narzędzie z metodyką i znacznie usprawnić realizację projektu. Szkolenie ma na celu pokazać w praktyce w jaki sposób można wykorzystać narzędzia należące do ekosystemu Microsoft365 do zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®.

Zakres wykorzystania aplikacji w ramach szkolenia:

 • Microsoft Teams – poziom średni i zaawansowany
 • Microsoft Outlook – poziom średni
 • Microsoft Approvals – poziom podstawowy i średni
 • Microsoft Planner – poziom podstawowy do zaawansowany
 • Microsoft Power Automate – poziom podstawowy
 • Microsoft Sharepoint – poziom podstawowy
 • Microsoft Power BI – poziom podstawowy
 • Microsoft Excel – poziom podstawowy
 • Microsoft Word – poziom podstawowy

WAŻNE: Uczestnik nie musi posiadać licencji Microsoft365. Dla zainteresowanych istnieje możliwość połączenia w ramach zespołu w Teams i pełnego dostępu do tworzonych materiałów w czasie rzeczywistym.

Szkolenie realizowane jest we współpracy z firmą Tablet Academy Poland posiadającą akredytację Microsoft Education Global Training Partner.

Wymagania:

 • Niezbędne jest posiadanie certyfikatu PRINCE2® na poziomie Foundation (lub samo odbyte szkolenie, uczestnik przed egzaminem) lub Practitioner.
 • Wymagana podstawowa wiedza z Microsoft365, przede wszystkim z zakresu aplikacji Microsoft Teams – wymóg konieczny.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenie odbywa się w formie online.

Cel szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu tematów metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy przy użyciu platformy Microsoft365.
 • Zintegrowanie tematów metodyki: organizacja, plany, uzasadnienie biznesowe, postępy, zmiana, ryzyko, jakość z narzędziami oferowanymi przez Microsoft365 – praca warsztatowa na realnych przykładach.
 • Szkolenie jest, także swoistą powtórką z tematów PRINCE2® i może posłużyć jako dodatkowy zestaw informacji przed egzaminem na poziom Foundation czy Practitioner.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy, jakie przewagi może osiągnąć organizacja realizując projekt według PRINCE2 ®wraz z integrowaniem z platformą Microsoft365,
 • Przypomnienie tematów PRINCE2®,
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji oraz w jaki sposób zautomatyzować metodykę używając Microsoft365,
 • Poznanie szeregu aplikacji i rozwiązań, które oferuje platforma Microsoft365.

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży i organizacji,
 • Uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach,
 • Menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu,
 • Osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2® oraz zintegrowania metodyki z Microsoft365.

Certyfikacja

Szkolenie nie kończy się egzaminem, jednakże zdobyta wiedza pozwala na podejście do egzaminów:

Program szkolenia

 • Temat ORGANIZACJA
  a. Wykorzystanie Teams (poziom średni i zaawansowany aplikacji)
  b. Zintegrowanie z Outlook Tips & Tricks w zarządzaniu projektami (poziom średni aplikacji)
 •  Temat UZASADNIENIE BIZNESOWE
  a. Opracowanie Uzasadnienia Biznesowego i jego akceptacji przez Komitet Sterujący z wykorzystaniem Approvals i Word (poziom podstawowy i średni aplikacji)
 • Temat PLANY
  a. Wykorzystanie Teams i Planner w technice planowania opartego na produktach (poziom podstawowy do zaawansowanego aplikacji)
  b. Wykorzystanie Teams i Planner w planowaniu na poziomach strategicznym, operacyjnym i dostarczania (poziom podstawowy do zaawansowanego aplikacji)
 • Temat JAKOŚĆ
  a. Opis produktu końcowego projektu oraz opisy produktów z wykorzystaniem przepływów zatwierdzania za pomocą Power Automate i SharePoint (poziom podstawowy aplikacji)
 • Temat POSTĘPY
  a. Mechanizmy sterowania z wykorzystaniem Power BI (poziom podstawowy aplikacji)
 • Temat RYZYKO
  a. Opracowanie rejestru ryzyk z wykorzystaniem Excel i Power Automate (poziom podstawowy i średni aplikacji)
 • Temat ZMIANA
  a. Zarządzanie konfiguracją z wykorzystaniem SharePoint, Teams (poziom podstawowy i zaawansowany aplikacji)
  b. Opracowanie Rejestru Zagadnień w Teams i Outlook (poziom zaawansowany aplikacji)