Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

Microsoft Word – kurs zaawansowany

Opis szkolenia

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o zadania do samodzielnego wykonania na dołączonych do szkolenia tekstach ćwiczeniowych – poprzedzone prezentacją poszczególnych funkcji. Po grupie przerobionych tematów wykonywane będzie ćwiczenie zbiorcze. Ponadto podczas szkolenia będą wykonywane również zadania wymagające samodzielnego poszukiwania rozwiązań w materiałach Microsoft oraz praca nad zadaniami zaproponowanymi przez uczestników. Na zakończenie szkolenia zaplanowany jest test w formie zadań praktycznych obejmujący kluczowe tematy.

Po szkoleniu możliwe są konsultacje z trenerem.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • zdobycie nowych umiejętności na poziomie zaawansowanym z zakresu tworzenia dokumentów przy pomocy Microsoft Word,
 • usprawnienie czasochłonnych prac biurowych związanych z tworzeniem dokumentów i plików tekstowych,
 • optymalizacja i przyspieszenie prac związanych z Microsoft Word,
 • zdobycie wiedzy umożliwiającej dostosowanie programu Microsoft Word do własnych potrzeb, m.in. dostosowanie wstążki, skróty klawiszowe,
 • zrozumienie szerokich możliwości, które daje firmie i przedsiębiorstwu zaawansowana znajomość Microsoft Word,
 • poznanie i umiejętność wykorzystania rozszerzonych funkcji Worda, m.in. sortowanie danych w tabeli, tworzenie formularzy.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie na poziomie zaawansowanym trwa 2 dni.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • pracują już dość długo z edytorem Word, znają większość jego funkcji i potrafią ich sprawnie używać,
 • tworzą dokumenty wyglądające zazwyczaj profesjonalnie, lecz mimo tego mają potrzebę poznania bardziej zaawansowanych tematów – jak np. korespondencji seryjnej czy synchronizowania danych w dokumencie z danymi źródłowymi w innych dokumentach itp.,
 • w swojej pracy często korzystają z edytora tekstowego i chcą usprawnić swoją pracę oraz zmaksymalizować jej skuteczność.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach:

 • biurowych, związanych z administracją, księgowością, marketingiem,
 • asystenta zarządu, specjalisty ds. administracji,
 • edytora, specjalisty ds. marketingu,
 • nauczyciela, szkoleniowca, trenera, który w swojej pracy jest odpowiedzialny m.in. za przygotowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.
Języki

Języki

Językiem szkolenia jest język polski.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • uczestnicy po szkoleniu będą posiadali praktyczną wiedzę dotyczącą edytora Word i umiejętność jej wykorzystania w codziennej pracy – w obszarach zaprezentowanych i przećwiczonych na szkoleniu,
 • nabycie umiejętności tworzenia plików wejściowych do korespondencji seryjnej i wydrukowania/wysyłania korespondencji dla wybranych adresatów, a także tworzenia formularzy,
 • zdobycie umiejętności tworzenia przejrzystych i czytelnych dokumentów tekstowych.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Zaawansowane motywy i style.
 • Dostosowanie wstążki.
 • Pasek narzędzi szybki dostęp i skróty klawiszowe.
 • Opcje MS Word.
 • Podmienianie znaków/wyrazów.
 • Sortowanie danych w tabelach.
 • Znaki formatowania dokumentu.
 • Pisownia i gramatyka, statystyka.
 • Używanie dostępnych on-line wzorów dokumentów.
 • Wstawianie znaków wodnych.
 • Przypisy, indeksy, komentarze.
 • Korespondencja seryjna - jak łączyć dokument z bazą danych.
 • Zaawansowane spisy treści.
 • Tworzenie formularzy.
 • Drukowanie i zapisywanie dokumentu w innych formatach w tym w formacie pojedynczej strony www.

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.