Akademia PMP®


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


Szkolenie daje możliwość zapoznania się ze sprawdzonymi przez dziesiątki lat, stosowanymi powszechnie na całym świecie procesami, praktykami, narzędziami i technikami zarządzania projektami, stale rozwijanymi przez liczne grono profesjonalistów zarządzania projektami zrzeszonych w Project Management Institute – największej organizacji zawodowej dla zarządzających projektami.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) to najpopularniejsze na świecie kompendium wiedzy o zarządzania projektem, stale rozwijane przez grono profesjonalistów z obszaru zarządzania projektami z całego świata. Pierwsza edycja PMBOK® Guide wydana została już w 1996 r. i szacuje się, że w obiegu znalazło się ponad 5,5 mln egzemplarzy podręcznika. PMBOK® Guide stanowi uniwersalny zbiór najlepszych praktyk zarządzania dla kierownika projektu i zespołu projektowego, możliwych do zastosowania w projekcie każdej wielkości i w każdej branży.

Dzięki korzystaniu ze wskazówek zawartych w PMBOK® Guide organizacje mają możliwość wprowadzenia wystandaryzowanego sposobu prowadzenia projektów, umożliwiającego lepsze planowanie projektów, a dzięki temu większą przewidywalność ich przebiegu i większe szanse powodzenia. Praktyki opisane w PMBOK® Guide umożliwiają też bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, skuteczniejszą obsługę ryzyk, lepsze angażowanie interesariuszy, pełniejszą kontrolę nad przebiegiem projektu i osiąganiem jego celów oraz efektywną komunikację z użyciem uniwersalnej, stosowanej na całym świecie i spójnej terminologii zarządzania projektami. W efekcie stosowania najlepszych praktyk PMBOK® Guide organizacje notują wzrost liczby projektów zrealizowanych z sukcesem oraz wzrost rentowności projektów.

Szkolenia oparte na PMBOK® Guide są również znakomitym przygotowaniem do uzyskania najbardziej prestiżowego certyfikatu z zarządzania projektami – Project Management Professional (PMP®) oraz certyfikatu przeznaczonego dla mniej zaawansowanych praktyków zarządzania projektami – Certified Associate in Project Management (CAPM®).