MoV® Foundation

Opis szkolenia

Metodyka MoV daje uniwersalne zasady wzmocnienia i maksymalizacji wartości dla organizacji sektora publicznego jak i prywatnego. Bieżące tendencje na rynku objawia się potrzebą dostarczania więcej dóbr przy mniejszych nakładach. W czasie szkolenia uczestnicy mają okazję zaobserwować jak można pogodzić rosnące oczekiwania interesariuszy naszego biznesu z potrzebą utrzymania wysokiej jakości, innowacyjności przedsiębiorstwa i tendencją do ciągłego zmniejszania kosztu. Szkolenie MoV dostarcza procesów, zasad, technik oraz przykładów pokazujących jak to można osiągnąć. Metodyka czerpie z takich dziedzin jak „analiza wartości” i „inżynieria wartości”, rozwijanych i stosowanych z powodzeniem w przemyśle w UK od przeszło pół wieku. Standard ten współpracuje z uznanymi podejściami do zarządzania takimi jak PRINCE2, MSP i MoP. Dla zobrazowania czym zajmuje się się szkolenie MoV zdefiniujmy czym jest wartość “Wartość to proporcja (stosunek) satysfakcji z zaspokojenia potrzeb (tego co konieczne i tego co pożądane), czyli korzyści zarówno pieniężnych jaki niemonetarnych do zużytych zasobów, poniesionych nakładów (kasa, ludzie, czas, energia i materiał)”.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia

1150 zł 

Egzamin

800 zł 

Podręcznik

250 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad zarządzania wartością w organizacji, czym jest wartość i w jakich obszarach można szukać jej zwiększenia,
 • Poznanie procesów zarządzania wartością,
 • Poznanie technik rekomendowanych do zarządzania wartością w obszarze procesów,
 • Zrozumienie jak poprzez dodawanie wartości można poprawić efektywność i konkurencyjność organizacji na rynku,
 • Przygotowanie do Egzaminu MoV Foundation.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni. Kolejnego dnia, po szkoleniu, odbywa się egzamin.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest w szczególności do tych, którzy:

 • zarządzają realizacją portfela zmian w organizacji, programami i projektami czyli dla przedstawicieli wyższego kierownictwa (Komitet Inwestycyjny, Grupa ds. postępów portfela, Rada portfela), Właścicieli programu, przedstawicieli Grupy sponsorującej, Kierowników programów i Kierowników Zmiany Biznesowej oraz dla Komitetów Sterujących oraz dla Kierowników Projektów;
 • wspierają wprowadzanie zmian w organizacji i są związani z biurami wsparcia portfela, programu i projektów; są sponsorami, decydentami i pracownikami tych biur;
 • zarządzają zmianami zgodnie z metodykami np. MSP, PRINCE2 i chcieliby wzmocnić swoje działania nakierowane na maksymalizację wartości i realizację korzyści;
 • chcieliby uzbroić się w wiedzę umożliwiająca sprawdzenie czy ich organizacja działa zgodnie z wskazówkami w tym obszarze zarządzania;
 • chcą poznać techniki i narzędzia zarządzania wartością w organizacji.
Języki

Języki

Język szkolenia

 • Polski

Język materiałów

 • Materiały w wersji polsko-angielskiej (dwa slajdy na każdej stronie: u góry slajd w języku polskim, u dołu- angielskim).

Język podręcznika

 • Angielski
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • wiedza na temat procesów i technik zarządzania wartością
 • umiejętność zastosowania zarządzania wartością na poziomie portfela, programu, projektu i działalności operacyjnej (BAU)
 • zrozumienie jak można powiązać efektywność zmian i zarządzania zmianami z maksymalizacją korzyści
 • umiejętność identyfikacji procesów zarządzania wartością oraz wykorzystania rekomendowanych techniki zarządzania wartością w poszczególnych procesach
 • odświeżone spojrzenie na projekty i programy a dzięki temu usprawnienie w zarządzaniu kosztami, zasobami i wynikiem zmiany w relacji jakość do ceny
 • możliwość kompleksowego przygotowania się do egzaminu MoV (Management of Value) Foundation.
Certyfikacja

Certyfikacja

Egzamin MoV Foundation jest tylko w języku angielskim:

 • test wyboru złożony z 50 pytań
 • 25 odpowiedzi pozytywnych jest wymagane do zdania (50%)
 • Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut
 • Nie ma możliwości korzystania z żadnych materiałów pomocniczych
 • Brak wymagań wstępnych

Dla kandydatów nie anglojęzycznych 25% czasu dodatkowego.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej i papierowej.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie do zarządzania wartością, przegląd metodyki
 • Omówienie 7 pryncypiów zarządzania wartością
 • Omówienie procesów zarządzania wartością
 • Omówienie technik zarządzania wartością
 • Omówienie podejścia do wdrożenia zarządzania wartością

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

05.02 - 06.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.02 - 06.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 06.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.03 - 06.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

09.04 - 10.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.04 - 17.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

07.05 - 08.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

14.05 - 15.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

04.06 - 05.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

11.06 - 12.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

02.07 - 03.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

16.07 - 17.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 07.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

06.08 - 07.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.09 - 04.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.09 - 11.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

01.10 - 02.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

08.10 - 09.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

05.11 - 06.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

12.11 - 13.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

03.12 - 04.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

10.12 - 11.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1150 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu