SCRUM – warsztat kompetencyjny dla Product Ownera

Opis szkolenia

W nowoczesnej firmie efektywne zarządzanie produktem jest jednym z fundamentalnych warunków przetrwania na rynku. Proponowane szkolenie jest przewodnikiem po technikach i narzędziach ułatwiających uporządkowane zarządzanie produktem IT oraz usługami consultingowymi. Zwraca również uwagę na znaczenie otoczenia, w którym odbywa się samo zarządzanie produktem z punktu widzenia roli Właściciela Produktu w zespole SCRUM.

W ramach programu przedstawiamy kompendium wiedzy na temat zarządzania produktem przy wykorzystaniu ram wytwórczych SCRUM, szczególnie uwzględniając zagadnienia związane z kompetencjami i rolą Właściciela Produktu w organizacji oraz systemowego podejścia do osiągnięcia korzyści biznesowych m.in. przy wykorzystaniu oceny potrzeb i potencjału marketingowego rynku. Podczas warsztatów chcemy połączyć modele teoretyczne z praktycznymi przykładami, dzięki czemu każdy uczestnik, będzie w stanie się odnieść do konkretnej sytuacji.

Ilustrację omawianych zagadnień stanowią aktualne, a zarazem uniwersalne przykłady zaczerpnięte z branży IT.

Metody scenariuszowe są narzędziem zarówno zarządzania strategicznego, jak i operacyjnego – są nieodzownym elementem wypracowywanych decyzji biznesowych i szukania optymalnych rozwiązań podczas planowania i dostarczania produktów.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Gra symulacyjna.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności – część prezentacyjna 30%, interaktywna praca i ćwiczenia 70% czasu warsztatów szkoleniowych.

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • przekazanie wiedzy z zakresu najistotniejszych elementów zarządzania strategicznego, polegającego na właściwej ocenie satysfakcji Klientów z dostarczanych produktów i optymalnego (pod względem kosztowym) zaspokajania potrzeb odbiorców;
 • nabycie umiejętności oceny realnych scenariuszy marketingowych i poprawnej segmentacji Klientów, pozwalających zminimalizować koszty i wykorzystać potencjał organizacyjny;
 • zaprezentowanie praktycznych aspektów budowy, wdrażania i monitorowania realizacji nowych produktów wskazując na główne problemy implementacyjne.
Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • menedżerowie produktu i ich przełożeni,
 • kierownicy wyższego szczebla odpowiedzialni za sprzedaż, marketing oraz rozwój marki,
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem produktów.
 • Pracownicy działów marketingu.
 • Członkowie zespołów projektowych.
Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Zdefiniowanie roli Właściciela Produktu oraz określenie obszaru odpowiedzialności w nowoczesnej organizacji.
 • Uświadomienie znaczenia znajomości klienta i jego potrzeb w kontekście dostarczania wartości dodanej z nowych funkcjonalności bądź rozwiązań.
 • Przekazanie praktycznych informacji związanych z planowaniem i wdrożeniem efektywnej strategii dla produktu.
 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności zarządzania produktem i portfelem produktów ze szczególnym uwzględnieniem cyklu życia produktu.
 • Poznanie kluczowych technik analizy rynku oraz aspektów finansowych zarządzania produktem.
 • Zrozumienie procesu wytwarzania produktów przy pomocy ram postępowania adaptacyjnego w SCRUM.
 • Rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania dopasowanego do skróconego cyklu wytwórczego produktów.
 • Szczegółowe zapoznanie z technikami pomocnymi w opracowywaniu wymagań na produkt oraz zrozumienie odpowiedzialności podczas dokonywania świadomej priorytetyzacji realizowanych zmian.
 • Poznanie narzędzi niezbędnych w pracy Właściciela Produktu.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
 • Rola i znaczenie właściciela produktu w nowoczesnych organizacjach.
 • Umiejętności planistyczne menedżera produktu.
 • Zarządzanie cyklem życia produktu.
 • Wymagania klienta jako warunek krytyczny sukcesu.
 • Wykorzystanie drzew decyzyjnych do optymalizacji procesów decyzyjnych w zakresie rozwoju produktów.
 • Framework Scrum – odpowiedzialność właściciela produktu w procesie rozwoju produktu.
 • framework scrum – odpowiedzialność właściciela produktu w procesie rozwoju produktu.
 • Budowanie zespołów Scrum.
 • Techniki i narzędzia analizy biznesowej produktu.
 • Produkcyjne wdrożenie produktu.
 • Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.