Leading SAFe® 6.0


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Agilist.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online

Opis szkolenia

Czym jest SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która pomaga organizacjom w skalowaniu praktyk Lean i Agile.

Podczas 2-dniowego szkolenia SAFe® (6.0) uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia organizacji działającej zgodnie z Lean-Agile, wykorzystując metodę Scaled Agile Framework (SAFe®) i jej podstawowe zasady wywodzące się z Lean, myślenia systemowego, Agile development czy DevOps. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z 5 kompetencjami SAFe®, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania PI (Program Increment) oraz koordynowania wielu Agile Release Trains (ARTs).

Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją sposób myślenia Lean-Agile, jego znaczenie we współczesnej organizacji oraz nauczą się przeprowadzać transformację Lean-Agile. Udział w kursie gwarantuje zdobycie wiedzy i zestawu umiejętności, który pozwoli organizacjom odnieść sukces na rynku.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Zrozumienie 5 podstawowych kompetencji Lean,
 • Poznanie ról, pryncypiów i praktyk SAFe®,
 • Poznanie zastosowania praktyk i narzędzi SAFe®,
 • Zdobycie wiedzy na temat tworzenia zespołu,
 • Zdobycie umiejętności budowania rozwiązań biznesowych i systemów Lean,
 • Przygotowanie do oficjalnej certyfikacji SAFe®.

Korzyści

 • zdobycie umiejętności zastosowania praktyk SAFe® w codziennej pracy związanej z zarządzaniem projektami, programami czy portfelem,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiającej tworzenie zespołów o wysokiej wydajności,
 • zwiększenie szans organizacji na odniesienie sukcesu na rynku,
 • zdobycie umiejętności wdrożenia wartości i zasad Lean-Agile,
 • potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu SAFe® (zdobycie oficjalnego certyfikatu SAFe® Agilist (SA)).
 • otrzymanie rocznego członkostwa w platformie społecznościowej SAFe® (SAFe® Studio).

Grupa docelowa

 • managerowie, dyrektorzy, osoby na stanowiskach Chief Information Officer (CIO), właściciele firm,
 • osoby pełniące rolę Scrum Mastera, Scrum Developera lub Product Ownera,
 • specjaliści Quality Assurance,
 • IT Project Managerowie,
 • osoby zajmujące się w swojej pracy rozwojem oprogramowania,
 • kierownicy projektów i programów,
 • osoby zarządzające produktami, portfelem lub procesami,
 • architekci systemów, oprogramowania i rozwiązań,
 • osoby, które chciałby zdobyć wiedzę na temat SAFe® oraz zdobyć oficjalny certyfikat SAFe® Agilist.

Certyfikacja

Udział w kursie nie wiąże się z żadnymi wymaganiami wstępnymi. Dla osób, które chciałby przystąpić do oficjalnej certyfikacji SAFe®, rekomendowane jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu Scrum oraz posiadanie przynajmniej 5-letniego doświadczenia w rozwijaniu oprogramowania, testowaniu, analizie biznesowej lub zarządzaniu projektami i produktami. Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest udział w szkoleniu Leading SAFe®.

Egzamin SAFe® Agilist:

 • test jednokrotnego wyboru składający się z 45 pytań,
 • próg zaliczenia: 36 punktów (80%),
 • test on-line – po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dostęp do platformy społecznościowej SAFe®,
 • bez zewnętrznego nadzoru,
 • język angielski,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z książek i pomocy zewnętrznej,
 • czas trwania: 90 minut.
 • po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pomyślnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat SAFe® Agilist (SA).
 • certyfikat jest ważny przez rok.
 • uczestnik może podejść do egzaminu wielokrotnie – każda kolejna próba wiąże się z dodatkowymi kosztami. Drugie podejście może nastąpić zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie jest możliwe po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach.

Program szkolenia

Domain Topics References
Digital Age and Business Agility
 • Thriving in the digital age
 • SAFe© as an Operating System for Business Agility
 • Core competencies of Business Agility
Lesson 1
Lean-Agile Leaders
 • Lean-Agile Mindset
 • SAFe Core Values
 • SAFe Lean-Agile Principles
Lesson 2
Team and Technical Agility
 • Cross-functional Agile Teams
 • Built-in Quality
 • Organizing around value with ARTs
Lesson 3
Agile Product Delivery
 • Customer-centric culture
 • Design Thinking
 • ART Backlog and WSJF
 • PI Planning
 • Develop on Cadence; Release on Demand
 • Continuous Delivery Pipelines with DevOps
Lesson 4
Lean Portfolio Management
 • SAFe Portfolio
 • Strategic Themes
 • Portfolio canvas
 • Epic hypothesis statements
 • Traditional and Lean budgeting approaches
 • Portfolio Kanban
Lesson 5
Leading the Change
 • Lead by example
 • Lead the change
 • SAFe Implementation Roadmap
Lesson 6