Leading SAFe® 6.0


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat SAFe® Agilist.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia: polski
 • szkolenie akredytowane
 • egzamin (obowiązkowy): 700 zł
 • online

Opis szkolenia

Czym jest SAFe®?

Scaled Agile Framework (SAFe®) to metoda zwinnego zarządzania i przepływu pracy, która pomaga organizacjom w skalowaniu praktyk Lean i Agile.

Podczas 2-dniowego szkolenia SAFe® (6.0) uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia organizacji działającej zgodnie z Lean-Agile, wykorzystując metodę Scaled Agile Framework (SAFe®) i jej podstawowe zasady wywodzące się z Lean, myślenia systemowego, Agile development czy DevOps. W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z 5 kompetencjami SAFe®, zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania PI (Planning Interval) oraz koordynowania wielu Agile Release Trains (ARTs).

Dzięki szkoleniu uczestnicy zrozumieją sposób myślenia Lean-Agile, jego znaczenie we współczesnej organizacji oraz nauczą się przeprowadzać transformację Lean-Agile. Udział w kursie gwarantuje zdobycie wiedzy i zestawu umiejętności, który pozwoli organizacjom odnieść sukces na rynku.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w formie online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Czas trwania i godziny szkolenia

Szkolenie trwa 2 dni. Standardowe godziny szkolenia: 09-17.

Cel szkolenia

 • zrozumienie 5 podstawowych kompetencji Lean,
 • poznanie ról, pryncypiów i praktyk SAFe®,
 • poznanie zastosowania praktyk i narzędzi SAFe®,
 • zdobycie wiedzy na temat tworzenia zespołu,
 • zdobycie umiejętności budowania rozwiązań biznesowych i systemów Lean,
 • przygotowanie do oficjalnej certyfikacji SAFe®.

Korzyści

 • zdobycie umiejętności zastosowania praktyk SAFe® w codziennej pracy związanej z zarządzaniem projektami, programami czy portfelem,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiającej tworzenie zespołów o wysokiej wydajności,
 • zwiększenie szans organizacji na odniesienie sukcesu na rynku,
 • zdobycie umiejętności wdrożenia wartości i zasad Lean-Agile,
 • potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu SAFe® (zdobycie oficjalnego certyfikatu SAFe® Agilist (SA)).
 • otrzymanie rocznego członkostwa w platformie społecznościowej SAFe® (SAFe® Studio).

Grupa docelowa

 • managerowie, dyrektorzy, osoby na stanowiskach Chief Information Officer (CIO), właściciele firm,
 • osoby pełniące rolę Scrum Mastera, Scrum Developera lub Product Ownera,
 • specjaliści Quality Assurance,
 • IT Project Managerowie,
 • osoby zajmujące się w swojej pracy rozwojem oprogramowania,
 • kierownicy projektów i programów,
 • osoby zarządzające produktami, portfelem lub procesami,
 • architekci systemów, oprogramowania i rozwiązań,
 • osoby, które chciałby zdobyć wiedzę na temat SAFe® oraz zdobyć oficjalny certyfikat SAFe® Agilist.

Certyfikacja

Udział w kursie nie wiąże się z żadnymi wymaganiami wstępnymi. Dla osób, które chciałby przystąpić do oficjalnej certyfikacji SAFe®, rekomendowane jest posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu Scrum oraz posiadanie przynajmniej 5-letniego doświadczenia w rozwijaniu oprogramowania, testowaniu, analizie biznesowej lub zarządzaniu projektami i produktami. Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest udział w szkoleniu Leading SAFe®.

Egzamin SAFe® Agilist:

 • test jednokrotnego wyboru składający się z 45 pytań,
 • próg zaliczenia: 36 punktów (80%),
 • test on-line – po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje dostęp do platformy społecznościowej SAFe®,
 • bez zewnętrznego nadzoru,
 • język angielski,
 • egzamin odbywa się na platformie SAFe® Studio,
 • brak możliwości korzystania z książek i pomocy zewnętrznej,
 • czas trwania: 90 minut.
 • po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pomyślnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat SAFe® Agilist (SA).
 • certyfikat jest ważny przez rok.
 • uczestnik może podejść do egzaminu wielokrotnie – każda kolejna próba wiąże się z dodatkowymi kosztami. Drugie podejście może nastąpić zaraz po zakończeniu pierwszego, trzecie jest możliwe po 10 dniach, a czwarte – po 30 dniach.

Program szkolenia

Domain Topics References
Digital Age and Business Agility
 • Thriving in the digital age
 • SAFe© as an Operating System for Business Agility
 • Core competencies of Business Agility
Lesson 1
Lean-Agile Leaders
 • Lean-Agile Mindset
 • SAFe Core Values
 • SAFe Lean-Agile Principles
Lesson 2
Team and Technical Agility
 • Cross-functional Agile Teams
 • Built-in Quality
 • Organizing around value with ARTs
Lesson 3
Agile Product Delivery
 • Customer-centric culture
 • Design Thinking
 • ART Backlog and WSJF
 • PI Planning
 • Develop on Cadence; Release on Demand
 • Continuous Delivery Pipelines with DevOps
Lesson 4
Lean Portfolio Management
 • SAFe Portfolio
 • Strategic Themes
 • Portfolio canvas
 • Epic hypothesis statements
 • Traditional and Lean budgeting approaches
 • Portfolio Kanban
Lesson 5
Leading the Change
 • Lead by example
 • Lead the change
 • SAFe Implementation Roadmap
Lesson 6

 

Ważne
Ścieżka certyfikacyjna SAFe nie narzuca kursantowi konkretnej drogi rozwoju – uczestnicy mogą więc brać udział w tych szkoleniach, które ich interesują, bez konieczności ukończenia szkoleń wstępnych. Warto jednak wiedzieć, że taki system zakłada, iż pierwsze dwie do czterech godzin każdego szkolenia mają charakter wprowadzający (w zależności od szkolenia), którego celem jest uwspólnianie wiedzy uczestników. Oznacza to, że biorąc udział w kolejnym szkoleniu ze ścieżki SAFe, uczestnik po raz kolejny zostanie zapoznany z tą samą częścią wprowadzającą. Praktyka ta jest wspólna dla wszystkich organizacji szkolących z SAFe.


Dodatki

Uwaga! W przypadku finansowania usługi edukacyjnej w minimum 70% ze środków publicznych kwota netto jest równa kwocie brutto (VAT ZW).
Poniższe informacje i wyliczenia nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają jedynie charakter poglądowy, a szczegółowe informacje dot szkolenia/usługi kalkulowane i podawane są przy składaniu zamówienia.

Obowiązkowe (zgodnie z wymaganiami Akredytora):