AgilePM® Foundation & Practitioner (z grą szkoleniową)

Szkolenie AgilePM Foundation & Practitioner skierowane jest do osób pragnących usprawnić zarządzanie projektem, które umożliwia metoda Agile. Szkolenie bazuje na niezawodnych zasadach metodyki DSDM® (ang. Dynamic Systems Development Method), czyli przede wszystkim uczy realizacji projektów w organizacjach stawiających na przejrzystość, ale i szybkość procesów zarządzania projektem. Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu AgilePM Foundation oraz do AgilePM Practitioner.

Podczas szkolenia stosujemy grę szkoleniową Agile Game: Agile Warrior, która pomaga uczestnikom zrozumieć podstawowe paradygmaty zwinnych metodyk zarządzania projektami. Przeczytaj więcej o grze klikając tutaj.

W trakcie kursu stosowana jest również technika estymacyjna Planning Poker. Pomaga ona ocenić zespołom m.in. pracochłonność wytworzenia wymagań. Technikę tę stosuje się w celu uniknięcia tzw. syndromu grupowego, tj. wpływu na siebie uczestników sesji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat gry Planning Poker kliknij tutaj.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia oraz jedną talię kart Planning Poker.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

1950 zł

Egzamin Foundation:

700 zł

Egzamin Practitioner:

950 zł

Podręcznik:

170 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation oraz AgilePM Practitioner.
 • Dostarczenie uczestnikom skondensowanej wiedzy zarówno z poziomu AgilePM Foundation, jaki i Practitioner, dzięki czemu będą w stanie szybciej nauczyć się sprawniej zarządzać projektami zgodnie z metodyką.
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 4 dni. Egzamin dla poziomu Foundation odbywa się drugiego dnia szkoleń, po zakończeniu części teoretycznej. Egzamin dla poziomu Practitioner zaplanowany jest na dzień po zakończeniu kursu.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation,
 • osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Językiem szkolenia jest język polski.

Język materiałów:

 • Polski.
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM.
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji.
 • Sprawne zarządzanie projektem.
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym.
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków.
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu.
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone.
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.
 • Liczba PDU: 28
Egzamin i certyfikacja

Egzamin i certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation:

 • Egzamin testowy, składający się z 50 pytań,
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 punktów,
 • Egzamin trwa 40 minut,
 • Język angielski lub język polski,
 • Certyfikat AgilePM Foundation ważny jest bezterminowo.

Egzamin AgilePM Practitioner :

 • Egzamin testowy, składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • Próg zdawalności: 40 punktów,
 • Egzamin trwa 150 minut,
 • Język angielski lub język polski,
 • W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2” – dostępny wyłącznie w języku angielskim,
 • Certyfikat AgilePM® Practitioner ważny jest bezterminowo.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie papierowej.

Podchodząc do egzaminów na obu poziomach na kursie łączonym Foundation i Practitioner uczestnik otrzymuje tylko 1 certyfikat – Practitioner, który zmienił swoją ważność z 5 lat na okres dożywotni.

 

Osoby, które uzyskały certyfikat AgilePM po 1 maja 2017 roku mają możliwość skorzystania z rocznego bezpłatnego członkostwa w Agile Business Consortium.

 Korzyści z członkostwa w Agile Business Consortium to m.in.:

 •       Przynależność do czołowej organizacji rozwijającej Agile
 •       Dostęp do webinarów on-line
 •       20% zniżki na wszystkie produkty w sklepie internetowym Agile Business Consortium
 •       Dostęp do treści przeznaczonych tylko dla członków Agile Business Consortium

 *Oferta dotyczy wyłącznie nowych członków konsorcjum.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o korzyściach z członkostwa w Agile Business Consortium.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki DSDM
 • Planowanie i kontrola
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation
 • Egzamin AgilePM Foundation
 • Role i obowiązki – punkt widzenia kierownika projektu
 • Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 • Efektywne użycie produktów
 • Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i User Stories
 • Szacowanie – jak i kiedy
 • Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 • Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner
 • Egzamin AgilePM Practitioner

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

30.01 - 02.02.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

30.01 - 02.02.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

30.01 - 02.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.02 - 09.02.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.02 - 09.02.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

13.02 - 16.02.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

13.02 - 16.02.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.02 - 02.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.02 - 02.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.03 - 09.03.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.03 - 09.03.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

13.03 - 16.03.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

13.03 - 16.03.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.03 - 30.03.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.03 - 30.03.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.04 - 13.04.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.04 - 13.04.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.04 - 20.04.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.04 - 20.04.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

24.04 - 27.04.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

24.04 - 27.04.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

08.05 - 11.05.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

08.05 - 11.05.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.05 - 18.05.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

15.05 - 18.05.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 25.05.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

22.05 - 25.05.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.06 - 08.06.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

05.06 - 08.06.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.06 - 15.06.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

12.06 - 15.06.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.06 - 22.06.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

19.06 - 22.06.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.07 - 06.07.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

03.07 - 06.07.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.07 - 13.07.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

10.07 - 13.07.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.07 - 20.07.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

17.07 - 20.07.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.08 - 10.08.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

07.08 - 10.08.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

21.08 - 24.08.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

21.08 - 24.08.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

28.08 - 31.08.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

28.08 - 31.08.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.09 - 07.09.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.09 - 07.09.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.09 - 14.09.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.09 - 14.09.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

18.09 - 21.09.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

18.09 - 21.09.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

02.10 - 05.10.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

02.10 - 05.10.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.10 - 19.10.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

16.10 - 19.10.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.10 - 26.10.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

23.10 - 26.10.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.11 - 09.11.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

06.11 - 09.11.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

20.11 - 23.11.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

20.11 - 23.11.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.11 - 30.11.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

27.11 - 30.11.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.12 - 07.12.2018

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

04.12 - 07.12.2018

 • Poznań
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 14.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 14.12.2018

 • Gdańsk
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

11.12 - 14.12.2018

 • Katowice
 • Szkolenie akredytowane
 • Szkolenie potwierdzone

od 1950 zł

kup zarezerwuj

18.12 - 21.12.2018

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

18.12 - 21.12.2018

 • Wrocław
 • Szkolenie akredytowane

od 1950 zł

kup zarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

+48 607 327 302

Bądźmy w kontakcie

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu