Zwinne zarządzanie projektami, czyli Scrum w produkcji oprogramowania

Scrum jest metodą zarządzania projektami, wchodzącą w skład lekkich metod wytwarzania oprogramowania Agile. Skupia się ona na dostarczaniu produktu, który posiada realną wartość biznesową dla klienta. Scrum kładzie nacisk na efektywną komunikację oraz transparencję wewnątrz zespołu, a także na częsty kontakt z klientem. Dzięki temu zespół jest w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki biznesowe. Stosowanie praktyk definiowanych w Scrum wpływa na wysoką jakość tworzonego oprogramowania, jak również na dopasowanie produktu do realnych wymagań klienta.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zagadnienia związane z zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metody Scrum.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przyswojenie i pełne zrozumienie zasad metody Scrum, jak również doświadczenie działania Scruma w praktyce podczas gry symulacyjnej. Finalnie uczestnicy zdobędą wiedzę, jak wdrożyć Scrum w zespołach, w których pracują na co dzień.

Korzyści ze szkolenia:

Podczas warsztatu uczestnicy:

  • dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać projektem, stosując Scrum,
  • poznają zasady planowania i podziału prac projektowych,
  • nauczą się prowadzić spotkania projektowe z zespołem oraz z klientem,
  • dowiedzą się, jak prawidłowo zaprezentować wyniki prac projektowych,
  • doświadczą, jak ważna dla powodzenia projektu jest przejrzysta komunikacja w zespole,
  • zdobędą wiedzę na temat wdrażania metody Scrum w zespołach projektowych.

Grupa docelowa:

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób chcących zdobyć wiedzę ze Scruma i wykorzystać ją w swojej pracy, jak i do uczestników, którzy już pracują w zespołach Scrumowych lecz chcą usprawnić działanie Scruma w swojej firmie.

Szkolenie zaplanowane jest dla kierowników projektów, kierowników zespołów, team leaderów, jak i członków zespołów projektowych.