Zarządzanie czasem – klucz do efektywności osobistej

Szkolenie pozwala przyjrzeć się i zaplanować optymalny czas pracy i odpoczynku indywidualnie dla każdej osoby. Uczy też tego, jak współpracować z kolegami w firmie tak, by działania zespołu były jak najbardziej efektywne. Dzięki prezentacji i aktywnym ćwiczeniom dotyczącym świadomego planowania czasu i zadań uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności poprzez właściwe formułowanie swoich wymagań i oczekiwań względem innych pracowników uzyskując lepsze efekty swojej pracy i uzyskując większą motywację do realizacji ambitnych celów zawodowych.

Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych przedsięwzięć i skupieniu się na realizacji innowacyjnych rozwiązań.

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom skutecznych metod i technik w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy wykorzystaniu praktycznych, sprawdzonych technik i narzędzi w nowoczesnych firmach. W ramach programu omówione zostaną główne ograniczenia, których nieuwzględnienie podczas realizacji własnych przedsięwzięć może skutkować brakiem realizacji celów biznesowych.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • w jaki sposób świadomie zarządzać swoim czasem i ograniczeniami podczas realizacji zadań,
 • jak właściwie komunikować swoje oczekiwania względem innych pracowników,
 • jak definiować i delegować cele i zadania,
 • w jaki sposób zarządzać priorytetami i planować realne czasy wykonania zadań,
 • jak oceniać posiadane rezerwy i optymalnie wykorzystać nie tylko swój potencjał, ale i własnych zespołów.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • zdobyć właściwe rozeznanie co do przyszłych działań i planów biznesowych przedsiębiorstwa,
 • zachować większą swobodę twórczego działania,
 • lepiej radzić sobie ze stresem i ograniczeniami,
 • konsekwentnie i systematycznie realizować cele, by nadać życiu sens i właściwy kierunek,
 • szacować koszty i czasy trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji,
 • podejmować lepsze decyzje na podstawie analiz zleconych zadań i zależności pomiędzy zadaniami.

Grupa docelowa:

Pracownicy przedsiębiorstw, organizacji, urzędów niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Egzamin i certyfikacja:

 • Ustalanie celu i priorytetów działań – czyli jak definiować najważniejsze elementy zarządzania czasem
 • Efektywność osobista – osiąganie rezultatów przy optymalnym wykorzystaniu zasobów
 • Skuteczne planowanie działań a zarządzanie czasem
 • Podejmowanie trafnych decyzji
 • Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z pracownikami
 • Błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem (odwlekanie, perfekcjonizm, pracoholizm)
 • Zasady radzenia sobie z pochłaniaczami czasu
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – przykłady ćwiczeń relaksacyjnych
 • Kilka projektów jedno działanie
 • Wdrożenie prostej i pełnej metody zaplanowania projektu na podstawie celu