Wykorzystanie metod scenariuszowych do optymalizacji procesów decyzyjnych

Jednodniowe szkolenie „Wykorzystanie metod scenariuszowych do optymalizacji procesów decyzyjnych” przedstawia uczestnikom zasady wykorzystania metod scenariuszowych do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych przy zachowaniu różnych ograniczeń.

Metody scenariuszowe są narzędziem zarówno zarządzania strategicznego jak i operacyjnego. Są nieodzownym elementem wypracowywanych decyzji biznesowych i szukania optymalnych rozwiązań gospodarczych w konsekwencji podnoszących efektywność naszych organizacji.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych: warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji  i problemów.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy będą potrafili wykorzystać specjalistyczną wiedzę w dziedzinie zarządzania do podejmowania lepszych decyzji biznesowych dla przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wielu elementów oraz przy danym poziomie ryzyka biznesowego.

Grupa docelowa:

  • kadra menedżerska,
  • osoby podejmujące ważne decyzje, szczególnie w zakresie zarządzania projektami, wdrażania zmian transformacyjnych jak i podejmujących szereg wyzwań na rzecz zwiększenia jakości w warunkach niepewności otoczenia.

Program szkolenia:

  • Wprowadzenie do teorii podejmowania decyzji
  • Etapy procesu podejmowania decyzji biznesowych
  • Wykorzystanie drzewa decyzyjnych do optymalizacji procesów decyzyjnych
  • Przegląd metod scenariuszowych w zależności od kontekstu decyzji
  • Wykorzystanie metod scenariuszowych do skutecznego zarządzania projektami