Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO/IEC 27001:2014 oraz przygotowanie do uzyskania certyfikatu

Zalety z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnym z normą ISO/IEC 27001:2014

 • potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych związanych z ochroną i przetwarzaniem informacji,
 • potwierdzenie spełniania wymagań GIODO,
 • identyfikacja ryzyk biznesowych związanych z utratą informacji oraz ich minimalizacja,
 • zmniejszenie ryzyka „wypływu” informacji na zewnątrz,
 • ochrona zasobów organizacji,
 • zapewnienie poufność danym,
 • gwarancja, że informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla autoryzowanych osób,
 • zabezpieczenie kompletność informacji oraz stosowanych metod jej ochrony,
 • poprawa konkurencyjności,
 • gwarantowanie partnerom, że ich informacje są bezpieczne,
 • zmniejszenie do minimum ryzyka utraty informacji,
 • wzrost prestiżu.