Trening asertywności

Asertywność jest terminem, który na dobre wszedł do naszego słownika, ale niekoniecznie do codziennego użycia. Szkolenie to pozwala na zrozumienie czym jest asertywność, dostarcza narzędzi w postaci technik i praktycznych wskazówek jak je stosować zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • potrafił określić na jakim jest etapie budowania swojej asertywności, jakie postawy reprezentuje i jaki to ma wpływ na jego kontakty z ludźmi,
 • znał i potrafił stosować techniki asertywności, umiał dopasować technikę do sytuacji, znał możliwe konsekwencje jej zastosowania,
 • potrafił udzielać współpracownikom konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • umiał się odnaleźć w trudnych sytuacjach podczas współpracy z kolegami oraz przełożonymi,
 • wiedział w jakim kierunku powinien się dalej rozwijać, tak aby wzrastały jego kompetencje w zakresie dążenia
  do pełnej asertywności.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone dla każdej osoby, niezależnie od piastowanego stanowiska- zwłaszcza, jeśli zauważa u siebie braki w zakresie asertywności.

Program szkolenia:

 • Wyznaczniki asertywnej komunikacji, rola poczucia własnej wartości i świadomość swoich praw w asertywnej komunikacji
 • Analiza własnej asertywności: monolog wewnętrzny, postawy bierna i agresywna
 • Budowanie asertywności – techniki asertywnej komunikacji
 • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Asertywność w kontaktach z kolegami z pracy i z przełożonymi
 • Wyznaczanie dalszej ścieżki osobistego rozwoju w kierunku pełnej asertywności