System zarządzania przez cele – budowa i wdrożenie

Celem szkolenia jest trening umiejętności prowadzenia rozmów z podwładnymi, wyznaczanie im celów i umiejętność skłonienia do ich realizacji.

Uczestnicy poznają metody efektywnego planowania strategicznego i operacyjnego. Ponadto poznają narzędzia kontroli realizacji celów oraz oceny zarządzania i pracy podległego personelu.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział:

 • jak realizować strategię zarządzania poprzez cele,
 • jak ustalać cele w różnej perspektywie,
 • jak operacjonalizować cele strategiczne.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • dokonać deploymentu celów w organizacji,
 • poprawnie zdefiniować cele,
 • zdefiniować cele wynikające z różnych ról zawodowych.

Grupa docelowa:
Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania przez cele i wyniki
 • System zarządzania przez cele, jako gwarancja realizacji strategii przedsiębiorstwa
 • Proces wdrożenia systemu zarządzania przez cele w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie lidera do zarządzania przez cele
 • Wyznaczanie celów
 • Przygotowanie zespołu do stosowania ZPC
 • Motywacja i komunikacja zespołu w realizacji celów
 • Pomiar i ocena wyników działania zespołu
 • Mapa drogowa wdrożenia systemu zarządzania przez cele w przedsiębiorstwie