Świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

W ramach usługi, firma Inprogress sp. z o.o. oferuje świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu/systemów ISO.
Dzięki temu wszystkie zadania związane z pracami wykonywanymi przez przedstawiciela kierownictwa ds. systemu zarządzania mogą zostać wytransferowane poza organizację do pomiotu posiadającego odpowiednie doświadczenie, wiedzę, narzędzia, techniki oraz technologię, niezbędną do utrzymania i rozwoju Państwa systemu/systemów.
W ten sposób zakres klasycznie rozumianego outsourcingu poszerzony został o nową branżę – systemy ISO, a Państwo możecie korzystać z zalet tego rozwiązania, ograniczając koszty, zwiększając zyskowność i celowość prowadzonej działalności, a także skupić się na nowych wyzwaniach.
Podczas świadczenia usługi firma Inprogress sp. z o.o. wykonywać będzie wszystkie czynności niezbędne do utrzymania i rozwoju Państwa systemu/systemów ISO.

Korzyści
Nasza usługa to nie tylko zaoszczędzone przez Państwa pieniądze, ale również szybszy i sprawniejszy sposób działania, angażujący Państwa uwagę jedynie w kluczowych, wcześniej określonych i uzgodnionych punktach podejmowania decyzji.
Jako ekspercki podmiot zewnętrzny, oprócz standardowych czynności związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu/systemów, wskazujemy wszelkie luki, miejsca w których zachodzące procesy mogą zostać zoptymalizowane w kontekście sprawniejszego działania Państwa organizacji.
Nasza usługa to oszczędność pieniędzy, czasu, Państwa energii oraz gwarancja pewności i solidności.