Różnice interkulturowe we wspólnej pracy projektowej

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy mają do czynienia w swojej pracy zawodowej z przedstawicielami odmiennych kultur. Jest idealne zarówno do osób, które zamierzają (lub już to robią) pracować w zespołach międzynarodowych (zwłaszcza w zespołach rozproszonych), prowadzić negocjacje, prowadzić lub być uczestnikami zespołów projektowych o zasięgu międzynarodowym, ale także osób, które współpracują z obcokrajowcami na miejscu w Polsce.

Szkolenie z tego zakresu daje zarówno praktyczną wiedzę jak i pozwala zrozumieć zachowania innych oraz swoje własne. Kurs pokazuje jakie błędy interpretacyjne mogą pojawić się w kontakcie z odmiennością kulturową. W zależności od ukierunkowania, dostarczy wskazówki dotyczące odczytywania komunikacji niewerbalnej, znaczenia kontekstu przestrzennego itd.  W szkoleniu mogą brać udział przedstawiciele różnych branż, niezależnie od wieku czy szczebla menadżerskiego.
W zależności od zapotrzebowania szkolenie może zostać dostosowane dla grupy zaawansowanej w danej dziedzinie i dotyczyć konkretnego regionu lub kraju (np. kraje skandynawskie, kraje arabskie, azjatyckie itd.)

Cel szkolenia

 • przegląd i poprawa kompetencji niezbędnych do realizacji celów biznesowych zarówno w aspekcie pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Umiejętności zdobywane podczas szkolenia:

 • indywidualne rozwijanie kompetencji międzykulturowych uczestników,
 • poznanie zasad efektywnej komunikacji międzykulturowej,
 • planowanie współpracy w sposób zapobiegający występowaniu incydentów krytycznych,
 • zrozumienie istoty incydentu krytycznego (niezamierzonego nieporozumienia wynikającego z różnic międzykulturowych rozmówców),
 • tworzenie systemu komunikacji bez stereotypów i uprzedzeń,
 • budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi z uwzględnieniem różnic międzykulturowych,
 • praktyczna diagnoza barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu w aspekcie komunikacji międzykulturowej,
 • zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej) w aspekcie komunikacji międzykulturowej,
 • nabycie kompetencji międzykulturowej potrzebnej co codziennych efektywnych kontaktów z cudzoziemcami.

Po szkoleniu uczestnik:

 • rozwinie swoje indywidualne umiejętności rozumienia ludzi z innych kultur,
 • nauczy się  efektywnie z nimi komunikować ograniczając do minimum ryzyko wystąpienia incydentów krytycznych,
 • pozna różne modele komunikacji i pracy w zespołach międzykulturowych (szczególnie rozproszonych) i strategie przywództwa,
 • dowie się jakie umiejętności powinien posiadać każdy członek i lider międzykulturowego zespołu projektowego i jak powinien je wprowadzać w praktykę codzienną,
 • zobaczy, które z tych cech już posiada oraz wyznaczy swoją drogę do osiągnięcia pozostałych. 

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zagadnień komunikowania się.
 • Zasady skutecznej komunikacji, jako element zasadniczy w efektywnych kontaktach w organizacji.
 • Efektywne prowadzenie rozmów.
 • Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej: współczesne koncepcje pracy międzykulturowej: Hoffstede, Gestelland, Lewis.
 • Interkulturowe aspekty komunikacji.
 • „Instrukcja obsługi kontrahenta” – co robić, czego raczej nie i totalne „faux pas”.
 • Umiejętność aktywnego słuchania i „bycia w kontakcie” w aspekcie odmienności kulturowej.
 • Pułapki myślenia kulturowego.