Przywództwo w Zarządzaniu Projektami

Celem szkolenia jest zapewnienie wysokich kwalifikacji uczestnikom w zakresie kluczowych umiejętności przywódczych uzależnionych od różnych sytuacji i zdarzeń biznesowych.

Dla kierowników projektów i członków zespołu projektowego ten interdyscyplinarny warsztat będzie niezwykle cennym doświadczeniem praktycznym dającym możliwość opanowania umiejętności, dzięki któremu można optymalnie wykorzystać wiedzę i umiejętności najcenniejszych zasobów w realizowanych przedsięwzięciach czyli ludzi.

Uczestnicy będą wiedzieli:

 • w jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju,
 • prowadzić zespół uwzględniając nie tylko cele lecz również etykę i dialog,
 • poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania przedsiębiorstwem i zespołem projektowych,
 • uczestnicy będą w stanie wykorzystać techniki przywództwa sytuacyjnego,
 • co należy zrobić, aby skuteczniej zarządzać zespołem projektowym.

Uczestnicy będą potrafili:

 • identyfikować nie tylko własne silne strony i obszary do rozwoju lecz również wpływać na rozwój komunikacyjny członków zespołu projektowego,
 • świadomie wykorzystać techniki i narzędzia komunikacyjne niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi,
 • rozwinąć techniki motywowania pracowników w zależności od ich indywidualnych potrzeb.

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji.

Program szkolenia:

 • Lider i przywództwo w zarządzaniu zespołem projektowym
 • Kluczowe zadania i wyzwania lidera w zespole interdyscyplinarnym
 • Style przywództwa i ich wykorzystanie w projektach
 • Lider – postawy motywujące Zespół
 • Przywództwo a działania etyczne
 • Skuteczne koordynowanie działań w Zespole
 • Coaching Zespołu – narzędzia wsparcia dla Kierownika Projektu