Projektowanie i budowa rozwiązań w architekturze SOA

Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture, SOA) to koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług spełniających wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje cały zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi.

Do modelowania procesów biznesowych realizowanych w SOA można wykorzystywać notację BPMN. W takich modelach komunikacja z usługami jest modelowana jako zdarzenia typu wyślij/odbierz wiadomość (komunikat) zawierająca odpowiednie dane wysłane/pobierane do/od usługi.
Na szkoleniu omawiane są wzorce i zasady projektowania oraz implementacji komponentów, jak również najlepsze podejścia do projektów SOA. Celem szkolenia jest rozszerzenie warsztatu docelowych grup o metody i narzędzia charakterystyczne dla paradygmatu SOA.

Grupa docelowa:

 • analitycy biznesowi i systemowi,
 • architekci IT,
 • managerowie,
 • deweloperzy.

Program szkolenia:

 • SOA – definicja, koncepcje, zasady
 • Zasady projektowania
 • Standardy SOA
 • Zastosowania SOA
 • Zarządzanie w SOA
 • Założenia montażu i konfiguracji
 • Zarządzanie i bezpieczeństwo serwisów