Microsoft Word – kurs średniozaawansowany

Szkolenie odbywać się będzie w oparciu o zadania do samodzielnego wykonania na dołączonych do szkolenia tekstach ćwiczeniowych – poprzedzone prezentacją poszczególnych funkcji. Po grupie przerobionych tematów wykonywane będzie ćwiczenie zbiorcze. Ponadto wykonywane będą zadania dotyczące samodzielnego poszukiwania rozwiązań w materiałach Microsoft. Pod koniec pierwszego dnia uczestnicy będą proponowali własne zadania do wykonania. Na zakończenie szkolenia proponujemy przeprowadzenie testu w formie zadań praktycznych dotyczących wprowadzenia poprawek w otrzymanym tekście.

Po szkoleniu możliwe są konsultacje z trenerem Inprogress.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia

 • poszerzenie wiedzy z zakresu Microsoft Word dla osób posługujących się programem na poziomie podstawowym,
 • poznanie funkcji umożliwiających tworzenie profesjonalnych i czytelnych dokumentów,
 • zdobycie umiejętności z zakresu wstawiania tabel, wykresów z pliku Excela, obrazów, zakładek czy hiperłączy,
 • zapoznanie się z informacjami, które przyspieszą bieżącą pracę w biurze.

Czas trwania:

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym trwa 2 dni.

Grupa docelowa:

 • osoby, które pracują już z edytorem Word, znają jego podstawowe funkcje i potrafią ich użyć, ale ich dokumenty wymagają zazwyczaj dodatkowej pracy innych osób przed udostępnieniem lub publikacją,
 • pracownicy biurowi, administracyjni,
 • osoby pracujące w dziale księgowym lub dziale marketingowym,
 • asystenci zarządu, specjaliści ds. administracji, office managerowie,
 • nauczyciele, szkoleniowcy, trenerzy, którzy w swojej pracy są odpowiedzialni m.in. za przygotowanie wysokiej jakości materiałów szkoleniowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej edytora Word ,
 • zdobycie umiejętności wykorzystania poznanych informacji w codziennej pracy,
 • umiejętność edycji dokumentów,
 • przyspieszenie pracy z plikami tekstowymi,
 • umiejętność tworzenia profesjonalnych i czytelnych dokumentów,
 • zdobycie wiedzy na temat formatowania, dodawania stopki, nagłówków, znaków wodnych, zabezpieczania plików hasłem, wysyłania pliku w rozszerzeniu PDF.