Microsoft Excel – kurs podstawowy

Podczas kursu Microsoft Excel na poziomie podstawowym zostaną zaprezentowane przykłady zastosowania funkcji Excela. Uczestnicy będą wykonywali praktyczne ćwiczenia indywidualnie, natomiast następnie rozwiązania zostaną zaprezentowane całej grupie. Podczas szkolenia podane zostaną przykłady usprawnień pracy z Excelem, rozwiązywane będą również dodatkowe zadania zebrane od uczestników. Szkolenie obejmuje również test w formie zadań podsumowujących zakres tematyczny i sprawdzających nabyte umiejętności.

Po szkoleniu możliwość konsultacji dla trudnych do rozwiązania zadań Excel napotkanych w pracy zawodowej.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia:

 • poznanie różnych możliwości zastosowania Excela w pracy zawodowej,
 • praktyczna nauka funkcjonalności Excela na poziomie podstawowym, m.in. sumy, średnie, max, min,
 • zdobycie umiejętności obróbki danych w postaci tabel i wykresów,
 • zwiększenie efektywności pracy z danymi,
 • poznanie funkcji tekstowych oraz sposobów obróbki tekstu w Excelu,
 • poszerzenie kompetencji zawodowych.

Czas trwania:

Szkolenie trwa 2 dni.

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • rozpoczynają swoje doświadczenie z Excelem,
 • przeglądają pliki Excela, korzystają z dostarczonych i obrobionych wcześniej danych,
 • w pracy z Excelem ograniczali się do uzupełniania tabel i używania najprostszych funkcji (np. sumowanie) lub podstawowych wykresów,
 • wiedzą, że Excel daje dużo więcej możliwości i chciałyby nabyć praktyczne umiejętności.

Szkolenie jest dedykowane osobom, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku:

 • przedstawiciela handlowego,
 • logistyka,
 • analityka biznesowego,
 • księgowego,
 • kierownika projektów,
 • menadżera,
 • asystenta zarządu,
 • pracownika administracyjno-biurowego,
 • analityka,
 • pracownika sektora bankowego.

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy będą posiadali praktyczną wiedzę przekładającą się na umiejętność jej wykorzystania w codziennej pracy,
 • uczestnicy zapamiętają sposoby samodzielnego uzupełniania brakujących kompetencji w oparciu o dostępne materiały Microsoft oraz inne materiały szkoleniowe on-line.

O tym, jakie korzyści wynikają ze znajomości Excela, można przeczytać na naszym blogu: Excel w praktyce – dlaczego warto?