Lean Startup – zwinność oraz potęga eksperymentu w projektowaniu

Tradycyjne oraz zwinne podejście do wytwarzania produktów zbyt mocno skupia się na organizacji pracy, zapominając o sprawdzaniu, czy to, co zostanie wytworzone, wnosi wartość dla odbiorców. Bez sprawdzenia hipotez, wczesnego eksperymentowania oraz szybkiego wyciągania wniosków istnieje ryzyko powstania produktu, z którego klienci nie będą chcieli korzystać. Potykają się o to zarówno zuchwałe startupy, jak i organizacje o ustabilizowanej pozycji rynkowej.

Szkolenie udowadnia, jak ważne jest szybkie walidowanie hipotez rozwiązań, omawiając następujące zagadnienia:

 • Marnotrawstwo, którego nie widać. O czym nie powie Ci Agile?
 • To tylko hipoteza ー genialne pomysły, które okazały się fiaskiem.
 • Proces szybkiego uczenia się, czyli dlaczego porażka nie powinna boleć?
 • Design Thinking vs. Lean Startup ー czy to nie to samo?
 • Myśleć i działać mądrzej, nie zwinniej.
 • Eksperymentuj! Czyli “Lean Startup” w dojrzałej organizacji.

  Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie pozwoli ​ uczestnikowi​ :

 • zrozumieć, że każdy pomysł to tylko hipoteza, którą należy szybko zweryfikować,
 • myśleć w kategoriach problemów, nie rozwiązań,
 • wykorzystywać ”szczupłe podejście” w celu lepszego zrozumienia potrzeb klienta,
 • traktować ”porażki” jako nieodłączny krok w kierunku innowacji,
 • rozumieć zasady zwinnego projektowania.

Szkolenie pozwoli ​organizacji​:

 • zwiększyć świadomość dotyczącą projektowania wśród pracowników organizacji,
 • lepiej rozumieć realne potrzeby klientów poprzez wczesne sprawdzenie hipotez rozwiązań,
 • traktować szybkie i częste eksperymentowanie jako drogę do innowacji,
 • ograniczyć marnotrawstwo, obniżyć koszt oraz czas wytworzenia produktu,
 • usprawnić obecne procesy tworzenia oprogramowania, korzystając z myślenia projektowego.

Grupa docelowa:

 • Dyrektor Zarządzający,
 • Manager Departamentu,
 • Manager Produktu,
 • Project Manager,
 • Team Leader,
 • Product Owner,
 • projektanci (Junior / Mid),
 • programiści,
 • architekci systemów,
 • analitycy biznesowi.

Program szkolenia:

 • Lean Startup – definicja oraz omówienie korzyści.
 • Lean Startup – MVP – Minimalnie Satysfakcjonujący Produkt.
 • Lean Startup – potęga eksperymentu, czyli jak uczyć się szybko przy pomocy pomyłek?
 • Lean Startup – walidacja hipotez + piwot.
 • Design Thinking – definicja oraz korzyści wykorzystywania.
 • Design Thinking – analiza problemu oraz walidacja hipotez.
 • Design Thinking – omówienie poszczególnych kroków procesu.
 • Design Thinking – wdrożenie metod Design Thinking.
 • Design Thinking – Design Sprint – omówienie.
 • Lean manufacturing, czyli “Droga Toyoty”.
 • Unifikacja interfejsów. Design Systems.
 • Narzędzia do tworzenia prototypów ー przegląd.
 • Dyskusja.