ISO 20000

ISO/IEC 20000 jest pierwszym międzynarodowym standardem dla zarządzania serwisem IT. ISO 20000 został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ang. ISO – International Organization for Standardization). Norma bazuje na normie BS 15000 opracowanej w 2005 przez BSI Group. Standard jest przeznaczony dla każdej organizacji, w której funkcjonują usługi IT.

Obecnie ISO 20000 obejmuje:

ISO/IEC 20000-1:2011 – International Standard – Information Technology – Service Management – Part 1: Service management system requirements
ISO/IEC 20000-2:2005 – International Standard – Information Technology – Service Management – Part 2: Code of practice.
Kurs pozwala uczestnikom zapoznać się z najlepszymi praktykami w zakresie wdrażania i zarządzania Usługami IT, jak określono w normie ISO / IEC 20000-1:2005, a także daje możliwość poznania praktyk w zakresie wdrażania procesów zarządzania usługami, począwszy od ISO 20000: planowanie i wdrażanie nowych oraz zmienionych usług, procesu dostarczania usługi, procedury zarządzania relacjami, proces rozwiązywania problemów, procesów kontroli i procesów uwalniania.

Materiały szkoleniowe, jak również egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest przez trenera polskojęzycznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • zrozumienie realizacji Technologii Informacyjnej Systemu Zarządzania zgodnie z ISO 20000,
 • zrozumienie relacji między technologiami informatycznymi i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji,
 • poznanie zależności pomiędzy normą ISO / IEC 20000-1:2005, ISO / IEC 20000-2:2005 oraz ITIL,
 • poznanie i zrozumienie koncepcji, podejścia, standardów, metod i technik, by móc skutecznie zarządzać usługami IT zgodnie z ISO
 • 20000, zdobycie niezbędnej wiedzy do wdrażania i zarządzania technologiami informatycznymi zgodnie z normą ISO 20000.W cenę szkolenia wliczony jest egzamin oraz certyfikat.

Grupa docelowa:

 • specjaliści IT,
 • personel zaangażowany w realizację normy ISO 20000,
 • technicy uczestniczący w operacji związanej z ITSMS,
 • audytorzy.

Egzamin i certyfikacja:

Egzamin ISO 20000 IT Service Management Foundation

Egzamin “Certified ISO 20000 IT Service Management” obejmuje następujące obszary kompetencji:
Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia z usług technologii informacyjnych
Obszar 2: Technologia – System Management Information Service (ITSMS)
Egzamin ma charakter esejowy, składa się z pytań, na które trzeba udzielić krótką pisemną odpowiedź.

Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikat Certified ISO 20000 IT Service Management na poziomie Foundation. Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzamin i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem. Certyfikat jest ważny przez okes 3 lat.

Nazwa certyfikatu: ISO 20000 Foundation

Egzamin: ISO 20000 Foundation

Doświadczenie zawodowe: brak

Doświadczenie w szacowaniu ryzyka: brak

Inne wymagania: Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do normy ISO 20000
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 • Podstawowe zasady w zarządzaniu usługami IT
 • Ogólna prezentacja wymagania normy ISO / IEC klauzul 20000-1:2005
 • Fazy wdrożenia ISO / IEC 20000:200
 • Planowanie i wdrażanie zarządzania zmianami
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie relacjami
 • Problem zarządzania
 • Zarządzanie wydania
 • Certyfikat ISO / IEC 20000 – egzamin na poziomie Foundation