Ekspert Inżynierii Wymagań

Sprawne dokumentowanie, negocjowanie i zarządzanie wymaganiami stanowi wyzwanie podczas realizacji każdego projektu. Często od działań prowadzonych właśnie w tym obszarze zależy sukces projektu i ukończenie go w zakładanym czasie oraz budżecie dostarczając odpowiednie rozwiązanie.

Podczas szkolenia Ekspert Inżynierii Wymagań realizowane jest kompleksowe podejście do niezbędnej wiedzy oraz umiejętności koniecznych do realizacji działań analizy wymagań zgodnie ze światowymi standardami opierającymi się na podejściu IREB.

Szkolenie dedykowane jest dla projektantów, architektów oprogramowania, analityków biznesowych, programistów, testerów oraz innych osób uczestniczących w działaniach związanych z tworzeniem oprogramowania.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia szkolenia.

Cel szkolenia:

 • przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu inżynierii wymagań,
 • nauka tworzenia dokumentacji projektowej,
 • nauka dokumentowania wymagań za pomocą modeli.

Korzyści:

 • nabycie wiedzy na temat najlepszych praktyk w obszarze inżynierii wymagań,
 • poznanie międzynarodowego standardu prowadzenia działań w ramach inżynierii wymagań,
 • praktyczna nauka ograniczania ryzyka w projekcie poprzez sprawną inżynierię wymagań,
 • uzyskanie wiedzy umożliwiającej pracę na różnych etapach projektu – tworzenie dokumentacji, negocjowanie wymagań oraz zarządzanie zmianą,
 • praktyczna nauka tworzenia dokumentacji projektowej,
 • praktyczna nauka dokumentacji wymagań przy pomocy modeli.

Grupa docelowa:

 • osoby odpowiedzialne za tworzenie dokumentacji projektów IT,
 • osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie testów systemów komputerowych i aplikacji,
 • osoby zarządzające zespołami IT,
 • analitycy biznesowi oraz analitycy systemowi,
 • kierownicy projektów oraz osoby pełniące rolę Product Owner.

Program:

 • Wprowadzenie do inżynierii wymagań
 • System i kontekst systemu
 • Pozyskiwanie wymagań
 • Dokumentacja wymagań
 • Dokumentacja – język naturalny
 • Dokumentacja – model
 • Negocjowanie i walidacja wymagań
 • Zarządzanie wymaganiami
 • Narzędzia wspomagające