Biura projektów (PMO)

W ramach doradztwa Biura projektów oferujemy:

 • analiza potrzeb i możliwości organizacji – punktem wyjście zawsze musi być dokładne określenie zakresu świadczonej usługi i zdiagnozowanie stanu obecnego; badanie kondycji, praktyk zarządzania i kultury organizacyjnej w porozumieniu z zamawiającym prowadzimy przy pomocy list kontrolnych, ankiet i wywiadów; dzięki temu poznajemy faktyczne potrzeby organizacji i możemy rozpocząć kolejną fazę kreowania rozwiązań;
 • wypracowywanie rozwiązania – w toku warsztatów, prezentacji i współpracy z klientem wypracowujemy rozwiązania; propozycje powstają od ogółów do szczegółowych koncepcji np.: opisów procesów i funkcji, definicji obowiązków pracowników biura projektów, schematów komunikacji pomiędzy PMami a PMO, proponowanych szablonów dokumentów itd.; w ten sposób powstaje lista usprawnień i nowych usług które PMO mogłoby świadczyć;
 • przygotowywanie planu wdrożenia – w formie warsztatu wypracowanie priorytetów i zależności pomiędzy proponowanymi usprawnieniami; opracowanie planu wdrażania rozwiązania w organizacji;
 • asysta i nadzór wdrożeniowy – udział w projekcie (przy większej skali może być właściwsze użycie podejścia programu), wykonywanie prac polegających na opracowaniu procedur, funkcji, dokumentacji i jej uruchomienie; działanie to jest silnie wsparte szkoleniami i konsultacjami;
 • dalsze prace nad usprawnianiem pracy PMO – okresowy pomiar skuteczności pracy PMO; wychwytywanie „chodzenia na skróty” wbrew dobrym praktykom i zasadom obowiązującym w organizacji; identyfikacja, analiza i proponowanie działań usprawniających.

Przykłady:

 • Ericpol sp. z o.o.
  Rewitalizacja biura portfela i projektów; udział w analizie stanu bieżącego, projektowanie rozwiązania i planowanie wdrożenia; przygotowanie koncepcji i planu wdrożenia.
 • ECEngineering
  Wypracowanie z zamawiającym zakresu funkcji i usług realizowanych przez PMO; udokumentowanie procesów zarządzania projektami wraz z dokumentacją wzorcową; wprowadzenie zdefiniowanych procesów/ zasad zarządzania projektami; udział w cotygodniowych spotkaniach projektowych; okresowe audyty i wdrażanie zaleceń – usprawnień; realizacja cyklu szkoleń;