TOFIQ – True Or False Inprogress Quiz

True Or False Inprogress Quiz (TOFIQ) to gra karciana, ułatwiająca poznanie się uczestników szkolenia. Poprzez zastosowanie technik integracyjnych uczestnicy chętniej angażują się na szkoleniach, pracują w podgrupach czy zadają pytania. Umożliwia to zwiększenie efektywności szkolenia i zaspokojenie potrzeb szkoleniowych uczestników. Gra wykorzystywana jest do pracy z uczestnikami szkoleń, którzy się nie znają, ale również dla grup pochodzących z tego samego środowiska np. dział, firma.

Co dzieje się w trakcie rozgrywki?

  • Gracze otrzymują zestaw kart z obrazkami, którymi następnie się wymieniają zgodnie z przypisaną im kolorystyką. Do każdej karty uczestnicy wymyślają jedną, krótką historyjkę. Niektóre z nich mają być zgodne z prawdą, inne zmyślone.
  • Gracze wykładają karty na stoliku, a następnie każdy po kolei opowiada przygotowane historyjki do prezentowanych kart. Zadaniem pozostałych uczestników jest odgadnięcie czy usłyszana opowieść jest prawdziwa czy nie.
  • Po zaprezentowaniu opowieści przez wszystkich graczy przyznawane są punkty.

Korzyści z zastosowania gry szkoleniowej:

  • Wykorzystanie gry na początku szkolenia umożliwia wzajemne poznanie się i integrację uczestników. Pomaga to zaktywizować i zaangażować uczestników w przebieg szkolenia.

Galeria