ITIL® Game: Ocean Możliwości

Gra szkoleniowa ITIL® Game: Ocean Możliwości służy zaprezentowaniu uczestnikom podstawowych zasad zarządzania usługami IT. Uczestnicy zaopatrują korporację, która otworzyła swoją siedzibę na dnie oceanu, podejmują decyzje wpływające na świadczone w nowym mieście usługi. Konsekwencje tych decyzji skłaniają do wyciągania wniosków, które trener, w trakcie szkolenia, tłumaczy na najlepsze praktyki prezentowane w bibliotece ITIL.

Co dzieje się w trakcie rozgrywki?

Celem uczestników jest wyżywienie pracowników podwodnej korporacji. W tym celu będą oni tworzyć infrastrukturę umożliwiającą dostarczanie pożywienia i obsługę wszelkich działań związanych z produkcją. W zakres prac będzie wchodziło umożliwienie pracownikom uzyskiwanie bogatego i różnorodnego pożywienia. Powstaną zatem takie obiekty jak hodowle, filtry wody, sushi bary. Każdy rodzaj budynku zapewnia dostarczanie niezbędnych składników pożywienia. W zależności od tego, jakie decyzje podejmą uczestnicy, usługi dostarczane przez budynki będą bardziej lub mniej dostosowane do wymagań mieszkańców. Uczestnicy będą rozliczani z realizowania kontraktów – czyli wymagań klientów.

Dzięki uczestnictwu w grze szkoleniowej uczestnik poznaje:
różnice pomiędzy usługą a procesem biznesowym;
procesowe ujęcie funkcjonowania organizacji;
dlaczego istotne jest dbanie nie tylko o użyteczność, ale też gwarancję usługi;
różnice pomiędzy typami usług (podstawową, umożliwiającą, wspierającą);
wagę procesów ITIL i ich wpływ na efektywność organizacji;
przebieg cyklu życia usługi.

Gdzie stosujemy?

Na szkoleniach ITIL® Foundation.

Galeria