Zmiany w danych rejestrowych firmy

Informujemy, że uległy zmianie nasze dane rejestrowe: adres siedziby oraz adres korespondencyjny firmy INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings
Sp. z o.o.

Nowy adres siedziby spółek zgodny z KRS to ul. Balicka 95, 30-149 Kraków.

Pozostałe dane takie jak NIP, REGON, numer KRS nie ulegają zmianie.


Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie danych.


Zaktualizowane dane mogą Państwo sprawdzić na stronie Ministerstwa SprawiedliwościSzczegółowe informacje odnośnie zmian dostępne poniżej:

Zmiana danych rejestrowych Inprogress Sp. z o. o.

Zmiana danych rejestrowych Inprogress Szkolenia Sp. z o. o.

Zmiana danych rejestrowych Inprogress Training Sp. z o. o.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych