Zakres jakości programu MSP®

Jakość w programie

O powodzeniu programu świadczy zarówno zrealizowanie jego celów i osiągniecie oczekiwanych korzyści, jak i jakość działań i efektów programu. Jakość w programie ma na celu identyfikację właściwych rzeczy do wykonania oraz ich poprawne wykonanie. Koncentruje się przede wszystkim na skuteczności procesów, określanych w strategiach ładu. Ważną rolę w jakości odgrywają również pryncypia programu.

Jakość a pryncypia zarządzania programami

Pryncypia MSP przedstawiają cechy skutecznego programu i odgrywają rolę krytycznych czynników sukcesu. Stosowanie pryncypiów ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia programu. Zarządzanie jakością ma na celu zapewnienie o realizacji działań mających to powodzenie zagwarantować.

Planując jakość programu należy uwzględnić wszystkie pryncypia i przestrzegać ich realizacji.

Zakres jakości programu

Pryncypia wskazują jednak tylko obszary krytyczne dla powodzenia programu. Zakres jakości jest nieco szerszy i obejmuje osiem obszarów procesowych.

  •         Zarządzanie komunikacją

Jakość w tym obszarze zależy od skuteczności komunikacji z interesariuszami. Aby to zapewnić program powinien kategoryzować interesariuszy, a także poznać ich i zrozumieć. W celu skutecznej komunikacji należy poznać potrzeby i oczekiwania interesariuszy, a następnie dążyć do ich realizacji. Sposób postrzegania programu przez interesariuszy powinien być nieustannie monitorowany, a wszelkie niezgodności jakościowe szybko redukowane.

  •         Zarządzanie łańcuchem dostaw

Program i jakość jego rezultatów w dużej mierze zależy od dostawców. Jakość programu powinna zapewnić o stosowaniu zarządzania jakością przez dostawców, tak aby sprostać wymaganiom programu.

  •         Zarządzanie standardami

Standardy stanowią zapewnienie o spełnianiu przez produkty lub usługi organizacji wymagań użytkowników. Działania zarządcze powinny gwarantować o zgodności planowanych zmian ze standardami i polityką korporacyjną. Zarządzanie jakością w programie dba o to, aby te działania były realizowane właściwie.

  •         Zarządzanie procesami

Jakość w programie powinna kontrolować czy wszystkie procesy są odpowiednio dostosowane i efektywnie wykorzystywane. Zastosowanie jakości do zarządzania procesami odnosi się między innymi do: osiągania celów programu w efektywny sposób, integracji, dopasowania i harmonizacji procesów oraz ciągłego udoskonalania ich.

  •         Zarządzanie informacjami

Zarządzanie informacjami w programie ma na celu dostarczenie właściwej informacji, właściwej osobie, w odpowiednim formacie i czasie. Skuteczne zarządzanie informacjami powinno zawierać takie czynniki jak zgodność, integralność, dostępność, poufność i aktualność.

  •         Zarządzanie aktywami

O wydajności i skuteczności organizacji w dużej mierzy decyduje sposób zarządzania aktywami, czyli wszystkim, co stanowi wartość materialną dla programu. Wszystkie aktywa podlegają zmianom, planowanym lub nie. Aby zadbać o jakość ich zarządzania, aktywa powinny podlegać kontroli zmian i zarządzania konfiguracją.

  •         Przywództwo w programie

Dobre przywództwo jest kluczowym czynnikiem sukcesu programu. Tak jak i w innych obszarach plan jakości i nadzoru musi uwzględniać aspekty związane z dobrym i skutecznym przywództwem. Ważne jest zadbanie o umiejętności i kompetencje właściciela programu, aby mógł skutecznie pełnić rolę przywódcy.

  •         Zarządzanie ludźmi

Działania podejmowane w obszarze jakości powinny wydobywać z zaangażowanych ludzi to, co najlepsze i zadbać o ich zadowolenie. Działanie takie powinny obejmować odpowiednie szkolenia, systemy nagradzania, plany kariery i rozwoju, stosowne umowy i warunki zatrudnienia i inne. Warto też zadbać o przeglądy efektywności poszczególnych osób i zespołów i podejmować, w razie potrzeby, odpowiednie działania korygujące.

Zarządzanie jakością w programie szczegółowo omawiane jest na szkoleniu MSP Foundation. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia na stronie akredytowane szkolenie MSP.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych