Uczenie się a proces zmiany organizacyjnej (Change Management)

Zmiana organizacyjna to nie tylko skomplikowane projekty, napięte plany i wielkie budżety. To przede wszystkim ludzie: personel organizacji oraz ich emocje, postawy, nastroje, obawy wobec konieczności przystosowania się do nowej sytuacji. Każda zmiana wymaga nauki czegoś nowego, przyswojenia nowego sposobu działania i porzucenia starych nawyków. Bez uczenia się nowych zachowań do zmiany nie dojdzie!

Uczenie się jest procesem zdobywania wiedzy przez doświadczenie, co skutkuje zmianą zachowań. Jak przebiega proces uczenia się?

Cykl uczenia się Kolba

Proces uczenia się zobrazował David Kolb w swoim modelu doświadczalnego uczenia się. Model Kolba objaśnia sposób, w jaki odbywa się uczenie, a także prezentuje kolejne stadia, które jednostka przechodzi w tym procesie. Według modelu uczymy się poprzez doświadczenie, myślenie, zdobywanie teorii i planowanie/eksperymentowanie..

Kolb uczenie się prezentuje w formie cyklu, w którym jednostka zdobywa pewne konkretne doświadczenie. Podejmując działanie zastanawiamy się nad tym doświadczeniem i nadajemy mu sens, poprzez wyciąganie konkluzji i planowanie takiego postępowania w przyszłości.

Stadia cyklu Kolba

Stadia cyklu uczenia się to: pragmatyczne eksperymentowanie, konkretne doświadczenie, refleksyjna obserwacja, koncepcje teoretyczne. Kolb twierdzi, że że aby człowiek faktycznie się czegoś nauczył, musi przejść przez wszystkie stadia cyklu (i to wielokrotnie!). Określenia przypisane poszczególnym stadiom: Pragmatyk, Aktywista, Obserwator, Teoretyk zaczerpnięte zostały z dorobku Honey i Mumforda. Te określenia odzwierciedlają różne style i preferencje uczenia się osób. Niektórzy chcą przede wszystkim aktywnie doświadczać tego, czego chcą się nauczyć (Aktywista), inni wolą najpierw zagłębić się w teoretyczne aspekty (Teoretyk), a jeszcze inni dokładnie wszystko przemyśleć na bazie obserwacji (Obserwator).

Teoretyk odniesie element, którego chce się nauczyć, do szerszego kontekstu teoretycznego, a Pragmatyk będzie chciał wiedzieć jakie korzyści przyniesie mu nowa kompetencja. Aktywista może przechodzić od jednego doświadczenia do drugiego bez zastanowienia się i analizy, co poszło dobrze, a co warto poprawić. Obserwator dużo czasu poświęca na analizę zagadnienia, które zaobserwował.

Cykl Kolba w procesie zmiany organizacyjnej

Każdy z nas posiada indywidualne preferencje w obszarze uczenia się, ale również silnie się do nich przywiązujemy. W procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej warto uwzględnić różne potrzeby członków zespołu w zakresie uczenia się, aby ułatwić wszystkim odnalezienie się w nowej rzeczywistości.

Interesujesz się tematem zarządzania zmianą organizacyjną? Chcesz zostać managerem zmiany? Sprawdź nasze szkolenia z zakresu zarządzania zmianą: Change Management Foundation, Change Management Practitioner oraz Change Management Foundation & Practitioner. Podczas szkolenia na poziomie Foundation rozgrywana jest gra szkoleniowa Change Management Game: Bistro Rewolucja.

___
Źródło: „Nadawanie sensu zarządzaniu zmianą”, s. 14-25

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych