Change Management Practitioner


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat Change Management Practitioner.

Szczegóły

 • 2 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin: 1250 zł
 • podręcznik: 220 zł

Opis szkolenia

Change Management Practitioner koncentruje się na zastosowaniu oraz adaptowaniu wytycznych Change Management Institute do danych sytuacji zmiany organizacyjnej. Szkolenie Change Management Practitioner stworzone jest w oparciu o rozbudowane Case Story, które pozwoli uczestnikom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sposób przeprowadzenia kursu pomoże zrozumieć, w jaki sposób należy myśleć o pracy Change Managera w organizacji i wskaże możliwe rozwiązania najczęściej występujących problemów.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Praktyczne zastosowanie wiedzy w przykładowej inicjatywie zmiany;
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Practitioner.
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu Change Management.

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat tego w jaki sposób wspierać jednostki w trakcie wdrażania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść i metod wspierających proces zmiany.
 • Praktyczna nauka rozwiązywania problemów zaistniałych podczas zmiany.
 • Zrozumienie procesu przywództwa etap po etapie wraz z zaangażowaniem interesariuszy.
 • Liczba PDU: 14

Grupa docelowa

 • osoby, które będą prowadzić i zarządzać lub już prowadzą i zarządzają zmianą organizacyjną
 • osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą,
 • kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • konsultanci zarządzania zmianą,
 • osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APMG. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego.

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Przebieg egzaminu Change Management Practitioner:

 • egzamin to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 40 punktów (z 80),
 • egzamin trwa 150 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Change Management w języku angielskim,
 • certyfikat Change Management Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat.

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Case Story: wprowadzenie do inicjatywy zmiany
 • Uzupełnienie wiedzy merytorycznej w oparciu o Case Story
 • Podtrzymywanie zmiany
 • Kontynuacja Case Story
 • Tworzenie warunków dla powstania systemów wspierających zmianę
 • Próbny egzamin Change Management Practitioner i sprawdzenie egzaminu, wyciągnięcie wniosków