Szkolenie za darmo? Podpowiadamy, jak to zrobić!

Uruchomiony  Krajowy Fundusz Szkoleniowy służy sfinansowaniu kosztów kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników. Sfinansować w ten sposób można studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników. Od 2016 roku zniesiony został limit wiekowyDo pozyskania jest nawet 12 000 zł! 

Urzędy Pracy same wyznaczają terminy składania wniosków. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie także prowadzi nabór wniosków w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 22.02.2016 r. do 26.02.2016 r. 

Podanie można dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej. Należy pamiętać, że o otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Więc nie zwlekaj i pomóż swojemu pracodawcy wypełnić wniosek!

Wniosek o dofinansowanie kształcenia z KFS mogą składać firmy, urzędy, fundacje, prowadzące swoją działalność na terenie Polski. Pracodawca, który chce starać się wsparcie, musi zatrudniać min. 1 osobę na umowę o pracę, ale wymiar etatu nie jest ważny. W ramach środków z KFS, można uzyskać finansowanie m.in. na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, badania lekarskie i psychologiczne potrzebne do podjęcia pracy zawodowej czy egzaminy, których dyplom potwierdza uzyskanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Aby skorzystać z pomocy finansowej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Pracodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności. Podanie można dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej. Formularze powinny być dostępne na stronach Powiatowych Urzędów Pracy. Doradca klienta w PUP-ie szczegółowo doradzi i wyjaśni, w jaki sposób prawidłowo wypełnić oraz złożyć pismo. Urząd ma 30 dni od daty złożenia wniosku na udzielenie odpowiedzi. W przypadku braków lub błędów wezwie nas do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. Po akceptacji wniosku, środki z KFS są przekazywane na konto pracodawcy.

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych