Po co doradca zespołu w projektach Agile?

Do ról wspierających Zespół Rozwoju Rozwiązania należą: Doradca Biznesowy i Doradca Techniczny, Coach DSDM i Facylitator Warsztatów. Role wspierające stanowią doraźne wsparcie dla projektu i mogą być pełnione przez jednego lub więcej specjalistów w danej dziedzinie.

Role wspierające i ich obowiązki wg praktyk DSDM

Rola Doradcy Biznesowego

Doradca Biznesowy często współpracuje z Ambasadorem Biznesowym, dostarczając mu eksperckiej rady w zakresie dostarczania lub testowania rozwiązania, opartej na własnej wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu. Doradca Biznesowy może być użytkownikiem lub beneficjentem dostarczanego rozwiązania, albo uczestnikiem grupy fokusowej. Może też jednak, jako ekspert w sprawach biznesowych, udzielać przykładowo porad prawnych w danej dziedzinie.

Do obowiązków Doradcy Biznesowego należy dawanie specjalistycznego wkładu w wymagania, projektowanie i przeglądy, scenariusze biznesowe i codzienne decyzje biznesowe. W oparciu o specjalność Doradcy Biznesowego zobowiązany jest on również do udzielania specjalistycznych porad, a także do pomocy przy rozwoju dokumentacji i wdrażaniu rozwiązań do biznesu.

Rola Doradcy Technicznego

Doradca Techniczny wspiera zespół poprzez udzielanie specjalistycznego, technicznego wkładu w projekt.

Do obowiązków Doradcy Technicznego należy wsparcie Zespołu Rozwoju Rozwiązania w obszarach takich jak:

  •         wymagania, projektowanie i sesja przeglądu,
  •         scenariusze operacyjne i wsparcia, pomocne w definiowaniu i testowaniu rozwiązania,
  •         operacyjne testy akceptacyjne,
  •         szkolenie technicznego personelu operacyjnego i wsparcia,
  •         nadzór nad ewolucją rozwiązania,
  •         dokumentacja wsparcia technicznego.

Coach DSDM

Rola Coacha DSDM jest szczególnie istotna w przypadku, kiedy zespół nie ma zbyt dużego doświadczenia w realizacji projektów zgodnie z praktykami DSDM. Pomaga on członkom zespołu w efektywnym wykorzystaniu tego podejścia w kontekście swojej organizacji.

Coach DSDM zobowiązany jest do przekazywania członkom zespołu wiedzy i doświadczenia w obszarze DSDM. Rola ta odpowiedzialna jest także za dostosowanie procesu DSDM do indywidualnych potrzeb projektu i jego środowiska oraz za budowanie potencjału DSDM w zespołach na każdym szczeblu organizacyjnym. Coach DSDM pomaga też w zrozumieniu i właściwym stosowaniu zwinnych praktyk.

Facylitator Warsztatów

Facylitator Warsztatów odpowiada za organizację i przebieg sesji facylitowanej (warsztaty facylitowane), zorientowanej na osiągnięcie konkretnych, założonych celów. Do obowiązków Facylitatora należy między innymi:

  •         uzgadnianie zakresu warsztatu,
  •         planowanie sesji warsztatowej i procesu podejmowania decyzji,
  •         angażowanie uczestników przed warsztatem w celu zapewniania o zrozumieniu celów sesji i zachęcenia do odpowiedniego przygotowania do niej.

Więcej o rolach i odpowiedzialnościach w projektach DSDM dowiecie się na szkoleniu AgilePM.

Przeczytaj również

Wartość w SCRUM

Przewodnik po Scrumie nie definiuje pojęcia wartości. To czym ona jest? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Spróbujmy przestudiować dostępne źródła i stworzyć własną definicję!

Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych