Certyfikat CAPM® – dla kogo i dlaczego warto?

Certyfikat Certified Associate in Project Management (CAPM)®, choć obecny na rynku jest już czternaście lat, bo od 2003 r., wciąż pozostaje w cieniu certyfikatu Project Management Professional (PMP)®. Wystarczy porównać statystyki – obecnie na świecie jest około 759 tys. aktywnych posiadaczy PMP®, przy jedynie 33 tys. posiadaczy certyfikatu CAPM® (dane z marca 2017 r.). Niższa (choć wciąż rosnąca!) popularność CAPM® wynika jednak z faktu, że certyfikacja ta nie ma na celu „konkurowania” z PMP®, ma raczej stanowić ofertę komplementarną. Dlatego warto się jej przyjrzeć bardziej szczegółowo.

Kogo może zainteresować CAPM?

Certyfikat CAPM® jest przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami i nie mogą wykazać się kilkuletnim doświadczeniem w projektach – na przykład kierownicy projektów z niewielkim stażem lub członkowie zespołów projektowych, którzy aspirują do roli kierownika projektu. CAPM® może być również świetnym krokiem w rozwoju dla studentów, którzy chcieliby wyróżnić się na rynku pracy i udowodnić dobrą znajomość uniwersalnych praktyk zarządzania projektami opisanych w PMBOK® Guide. Wreszcie wszyscy, którzy nie czują się (jeszcze) na siłach, by przystąpić do egzaminu PMP®, a potrzebują bodźca rozwojowego i (lub) udokumentowania swojej project managementowej wiedzy, mogą znaleźć w CAPM® to, czego potrzebują.

Dlaczego warto zdobyć CAPM®?

Po pierwsze, choć spośród wszystkich egzaminów Project Management Institute, CAPM® jest najbardziej podstawowym, nie jest to egzamin łatwy. Wszystkie egzaminy certyfikujące PMI są trudne, a ich zaliczenie nie jest oczywiste. Dzięki temu, certyfikaty PMI® są ekskluzywne i zaświadczają o solidnym przygotowaniu do prowadzenia projektów. Tu nie wystarczy odbyć szkolenie, „zakuć i zapomnieć”.

CAPM® wymaga dobrego opanowania PMBOK® Guide i dla pracodawcy będzie dowodem, że pracownik lub kandydat na pracownika posiada szeroką wiedzę o zarządzaniu projektami, a także umiejętności prowadzenia projektów zgodnie z uniwersalnymi praktykami, przyjętymi na całym świecie. Dodatkowo, dokumentuje opanowanie powszechnie stosowanej terminologii zarządzania projektami, umożliwiającej efektywną komunikację w ramach zespołu projektowego oraz z interesariuszami także, a może przede wszystkim, w projektach międzynarodowych. Warto dodać, że certyfikacje PMI® i (lub) znajomość PMBOK® Guide są coraz bardziej pożądane przez polskich pracodawców, co można sprawdzić przeglądając oferty pracy na portalach rekrutacyjnych.

Podejście z sukcesem do egzaminu CAPM® wymaga znajomości metod i technik wykorzystywanych w większości projektów, bez względu na ich wielkość czy charakter. Mam tu na myśli choćby WBS, diagram sieciowy, ścieżkę krytyczną, metody kompresji harmonogramu, metody identyfikacji i reagowania na ryzyka, analizę interesariuszy czy wreszcie metody dobrej komunikacji i przewodzenia zespołowi projektowemu. Mogą one przydać się w każdym projekcie, niezależnie od branży czy stosowanej metodyki. Pamiętajmy, że PMBOK® Guide jest normą bardziej ogólną niż metodyki zarządzania projektami, stanowi raczej zbiór dobrych praktyk, które mogą być stosowane w połączeniu z różnymi metodykami.

CAPM® może być również dobrym punktem wyjścia do dalszej drogi rozwojowej z Project Management Institute – system certyfikacji PMI umożliwia zarówno „podwyższanie” jak i „pogłębianie” certyfikowanych kompetencji. Wraz z wzrostem doświadczenia oraz wiedzy, planując swój rozwój na szereg lat, można obrać przykładowo ścieżkę CAPM® – PMP® – PgMP® (Program Management Professional) lub PfMP® (Portfolio Management Professional). Można również zaplanować pogłębianie udokumentowanej wiedzy poprzez zdobywanie certyfikatów specjalistycznych, np. CAPM® + PMI-RMP® (PMI Risk Management Professional) + PMI-ACP® (PMI Agile Certified Practitioner).

Podstawowe fakty o certyfikacji

Przystąpienie do egzaminu CAPM® jest możliwe przy wypełnieniu jednego z dwóch wymagań: udokumentowania 1500 godzin doświadczenia zawodowego w zespołach projektowych lub 23 godzin formalnej edukacji (szkolenia) w zakresie zarządzania projektami.

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim, od roku także z polskim tłumaczeniem wspierającym, przy pomocy komputera w centrach egzaminacyjnych Prometric. Trwa 3 godziny, składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru spośród 4 odpowiedzi. 15 pytań spośród 150 nie wlicza się do punktacji. PMI® nie podaje progu zaliczenia testu, nieoficjalnie jest on szacowany na około 60% poprawnych odpowiedzi. Nie są podawane również statystyki dotyczące zdawalności egzaminu.

Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat. Aby go przedłużyć, konieczne jest ponowne podejście do egzaminu CAPM®.

Koszt egzaminu to 300 USD (dla osób niebędących członkami PMI®) albo 225 USD (dla członków PMI®).

 

Szymon Pawłowski, PMP

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych