AgilePM® v1.2 vs. AgilePM® v2. Ewolucja czy rewolucja?


Podejścia do zarządzania projektami nieustannie zmieniają się, aby dostosować swoje założenia do zmieniających się warunków biznesowych i rynkowych. Nie inaczej jest w przypadku metodyki Agile Project Management. Ostatnie wydanie metodyki oznaczone jest numerem wersji v2. W najnowszym wydaniu wprowadzono trochę zmian w porównaniu do wersji 1.2. 

Treści w podręczniku powielają się w wielu miejscach w porównaniu do poprzedniego wydania, niemniej podręcznik ma więcej stron, zupełnie nową logikę i jest to  zmiana na lepsze. Ponadto, podręcznik wzbogacono o większą liczbę przykładów „z życia”, a także dodano kilka wartościowych dodatków, jak np. opis techniki estymacji Planning Poker. W podręczniku nadal znajdziemy wskazówki dla menedżerów projektu, czyli tzw. Agile Project Manager Top Tips.

Agile Project Management pozostał metodyką opartą na empiryzmie, a zmiana postrzegana jest jako element naturalny, wręcz pożądany. Szczegóły rozwiązania nadal są poznawane w trakcie realizacji projektu, co promuje podejście EDUF (Enough Design Up Front). Nie uległa zmianie liczba pryncypiów. Wciąż przy zarządzaniu projektem – zgodnie z metodyką AgilePM – obowiązuje 8 głównych zasad.

Struktura produktów zarządczych

Jeśli chodzi zmiany w elementach składowych metodyki, to najwięcej zmieniło się z strukturze produktów zarządczych. Jest ich mniej (14 głównych produktów wobec 17 z poprzedniego wydania), a także ich rozmieszczenie jest bardziej logiczne i intuicyjne z punktu widzenia osób, które poznają metodykę (porównanie poniżej: góra to v1.2, a dół  – v2).

v 1.2 i v 2.0
Źródło: apmg-international.com
v 1.2 i v 2.0 - 2.jpg
Źródło: apmg-international.com

Zespół projektowy

W zakresie opisu zespołu projektowego, delikatnie zmodyfikowano niektóre opisy ról oraz dodano macierz RACI, która jasno określa, kto i w jakim zakresie odpowiada za wytworzenie produktów zarządczych. W samej strukturze zespołu projektowego dokonano zmian głównie o charakterze kosmetycznym (porównanie poniżej: tzw. bałwanek, to werjsa v1.2, a poniżej – v2). Ważnym elementem było dodanie do podręcznika opisu wzajemnych relacji pomiędzy kierownikiem projektu a innymi rolami ze struktury zespołu.

1
Źródło: apmg-international.com

 

 

2

Źródło: apmg-international.com

 

 

Cykl życia projektu

Cykl życia projektu został zmieniony w niewielkim zakresie, ale na tyle, że bardziej przystaje do realiów zwinnego zarządzania projektami (schemat poniżej: po lewej v 1.2, a po prawej – v2). Już na pierwszy rzut oka widać połączenie fazy Exploration (Eksploracji) i Engeenering (Inżynierii) w jedną fazę  o nazwie Evolutionary Development (Rozwoju Ewolucyjnego). Natomiast druga istotna zmiana dotyczy fazy Deployment (Wdrożenie), którą podzielono na trzy zdefiniowane kroki, pozwalające lepiej zrozumieć tę fazę.

 

 

 

 

4
Źródło: apmg-international.co

 

 

3
Źródło: apmg-international.com

 

Timeboxy

Na uwagę zasługuje rozszerzenie wyboru stylu Timeboxów, czyli tzw. Okienek Czasu, z jednego do dwóch, a także dopracowanie rozdziału podręcznika dotyczącego zarządzania ryzykiem w projekcie zwinnym. W kontekście rozwoju iteracyjnego, usunięto poprzednią konstrukcję rozwoju opartego o kroki „Identify”, „Plan”, „Evolve”, „Review”, a na jej miejsce wprowadzono schemat składający się z trzech kroków „Though”, „Action”, „Conversation”.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie z tytułu można ocenić, że wersja v2 metodyki Agile Project Management stanowi ewolucję i rozwinięcie w dobrym kierunku poprzedniej wersji 1.2. Zmiany w metodyce zdecydowanie są zmianami na lepsze, a sama metodyka jest łatwiejsza do przyswojenia. Dla osób, które dość sprawnie poruszają się w języku angielskim zdecydowanie rekomendujemy uczestnictwo w szkoleniach w najnowszej wersji, czyli v2. Natomiast osoby, które słabiej znają język angielski, a chciałyby poznać skuteczną i uznaną metodykę zwinnego zarządzania projektem, zapraszamy na szkolenia w wersji 1.2.

 

 

Przeczytaj również

Wartość w SCRUM

Przewodnik po Scrumie nie definiuje pojęcia wartości. To czym ona jest? Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest łatwa. Spróbujmy przestudiować dostępne źródła i stworzyć własną definicję!

Uczymy się przez eksperymenty

Warto celebrować eksperymenty, które przyniosły nam nową wiedzę i doświadczenie, nawet jeśli ponieśliśmy porażkę. Nie poddawać się, a sukces pojawi się na horyzoncie. Oczywiście, warto też mieć trochę szczęścia, ale samo szczęście to o wiele za mało!

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych