ISTQB® Certified Tester – Test Manager – poziom zaawansowany


To szkolenie możesz zrealizować w ramach Inprogress Plus – dowiedz się więcej.


 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu akredytowanego szkolenia.
 • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje również uznany na arenie międzynarodowej certyfikat ISTQB® Certified Tester – Test Manager – poziom zaawansowany.

Szczegóły

 • 5 dni
 • język szkolenia i materiałów: polski
 • szkolenie akredytowane
 • online lub stacjonarnie

Dodatki

 • egzamin: 900 zł

Opis szkolenia

W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą posiadać umiejętności definiowania strategii i planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.

W czasie szkolenia omówione zostaną również, najważniejsze aspekty przeglądów, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

Jak organizujemy szkolenia?

Szkolenia odbywają się w dwóch formach: stacjonarnej i online (na żywo, w czasie rzeczywistym).

Cel szkolenia

 • Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM).

Korzyści

 • Nabycie umiejętności planowania i prowadzenia testów w projektach.
 • Nabycie umiejętności zarządzania testami.
 • Zdobycie umiejętności zarządzania procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi.
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu ulepszania procesu testowania.
 • Liczba PDU: 35

Grupa docelowa

 • Kierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®.
 • Osoby, posiadające zaawansowaną wiedzę w zakresie testowania oprogramowania.
 • Osoby pracujące jako: testerzy, analitycy testowi, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacji użytkownika oraz producenci oprogramowania.
 • Osoby, chcące lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.

Certyfikacja

ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM) – daje kwalifikacje do roli kierownika testów. Oznacza to, że Certyfikowany Kierownik Testów włącza kompetencje technicznego testowania w zespół testowy.

Do uzyskania certyfikacji na poziomie ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Manager konieczne jest:

 • posiadanie certyfikatu ISTQB® – Foundation Level,
 • dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB® zaleca w tym przypadku minimum pięcioletnią praktykę, lub trzyletnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin testowy, składający się z 4 możliwości, zawiera 65 pytań testowych,
 • Język polski lub angielski,
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty,
 • Zdobycie co najmniej 75 punktów (65%) zalicza egzamin,
 • Czas trwania: 180 minut. W przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 225 minut,
 • Brak pomocy naukowych.

Posiadanie certyfikatu CTAL-TM oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.

Po szkoleniu online uczestnik otrzymuje voucher, który jest ważny 1 rok (aby go zrealizować należy zapisać się na wybrany termin egzaminu w SJSI).
W przypadku szkoleń stacjonarnych w grupie poniżej 6 osób każdy z uczestników otrzymuje voucher (jak wyżej). W grupach powyżej 6 osób egzamin odbywa się na miejscu szkolenia, w ostatnim dniu, po zakończeniu części dydaktycznej.

Program szkolenia

Pobierz szczegółowy plan szkolenia
 • Proces testowania
 • Zarządzanie testami
 • Przeglądy (Reviews)
 • Zarządzanie defektami
 • Doskonalenie procesu testowania
 • Narzędzia testowe i automatyzacja
 • Testowanie Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołunarzędziami