Pamiętaj, wszystkie nasze kursy są teraz dostępne w formie online! Więcej informacji w zakładce Szkolenia online

Sprawdź

ISTQB® Certified Tester – Test Manager – poziom zaawansowany

Opis szkolenia

W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą posiadać umiejętności definiowania strategii i planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.

W czasie szkolenia omówione zostaną również, najważniejsze aspekty przeglądów, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

3300 zł 

Egzamin:

900 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM).
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Kierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB.
 • Osoby, posiadające zaawansowaną wiedzę w zakresie testowania oprogramowania.
 • Osoby pracujące jako: testerzy, analitycy testowi, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacji użytkownika oraz producenci oprogramowania.
 • Osoby, chcące lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie umiejętności planowania i prowadzenia testów w projektach.
 • Nabycie umiejętności zarządzania testami.
 • Zdobycie umiejętności zarządzania procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi.
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu ulepszania procesu testowania.
 • Liczba PDU: 35
Certyfikacja

Certyfikacja

ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM) – daje kwalifikacje do roli kierownika testów. Oznacza to, że Certyfikowany Kierownik Testów włącza kompetencje technicznego testowania w zespół testowy.

Do uzyskania certyfikacji na poziomie ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager konieczne jest:

 • posiadanie certyfikatu ISTQB – Foundation Level,
 • dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB zaleca w tym przypadku minimum pięcioletnią praktykę, lub trzyletnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin testowy, składający się z 4 możliwości, zawiera 65 pytań testowych,
 • Język polski lub angielski,
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty,
 • Zdobycie co najmniej 75 punktów (65%) zalicza egzamin,
 • Czas trwania: 180 minut. W przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 225 minut,
 • Brak pomocy naukowych.

Posiadanie certyfikatu CTAL-TM oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Proces testowania
 • Zarządzanie testami
 • Przeglądy (Reviews)
 • Zarządzanie defektami
 • Doskonalenie procesu testowania
 • Narzędzia testowe i automatyzacja
 • Testowanie Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołunarzędziami

Najbliższe terminy szkoleń otwartych

Sprawdź terminarz

07.09 - 11.09.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 3600 zł

kupzarezerwuj

07.10 - 09.10.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 3600 zł

kupzarezerwuj

04.11 - 06.11.2020

 • Kraków
 • Szkolenie akredytowane

od 3600 zł

kupzarezerwuj

02.12 - 04.12.2020

 • Warszawa
 • Szkolenie akredytowane

od 3600 zł

kupzarezerwuj

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Contact Me - kopia

Pokaż pełną treść

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Współadministratorami Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera są INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainings Sp. z o.o, INPROGRESS Skills Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Warto wiedzieć, że:

1) INPROGRESS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000384161, NIP 6772357001, REGON 121509810,

INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000427134, NIP 6772369990, REGON 121185610,

INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-149), ul. Balicka 95 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494555, NIP: 677-237-90-08, REGON: 123026139,

zwane dalej łącznie INPROGRESS,staną się współadministratorami danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym;

3) współadministratorzy danych uzgodnili, że odpowiadają w takim samym stopniu za wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów RODO;

4) wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres mailowy: biuro@inprogress.pl oraz nr tel. +4812357579;

5) dane w formularzu podajesz dobrowolnie, a jeżeli nie podasz informacji, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub podjąć działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. w zakresie przygotowania i przesłania oferty);

6) podane przez Ciebie dane będą przetwarzane zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.);

7) Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów;

8) Twoje dane są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Twojego zapytania;

9) dostęp do Twoich danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy i współpracownicy INPROGRESS;

10) my dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a Ty masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

11) masz też prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; jeżeli zechcesz, w każdym momencie możesz odwołać zgodę na przetwarzanie Twoich danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałeś na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

12) INPROGRESS nie wykorzystuje danych osobowych w celu profilowania.