ISTQB® Certified Tester – Test Manager – poziom zaawansowany

Opis szkolenia

W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą posiadać umiejętności definiowania strategii i planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.

W czasie szkolenia omówione zostaną również, najważniejsze aspekty przeglądów, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

Każdy uczestnik po kursie otrzymuje od Inprogress certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia.

Terminy szkoleń

Cena regularna szkolenia:

3600 zł 

Egzamin:

900 zł

Cel szkolenia

Cel szkolenia

 • Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.
 • Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM).
Czas trwania

Czas trwania

Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności.

Grupa docelowa

Grupa docelowa

 • Kierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB.
 • Osoby, posiadające zaawansowaną wiedzę w zakresie testowania oprogramowania.
 • Osoby pracujące jako: testerzy, analitycy testowi, inżynierowie testów, konsultanci testów, kierownicy testów, testerzy akceptacji użytkownika oraz producenci oprogramowania.
 • Osoby, chcące lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.
Języki

Języki

Język szkolenia:

 • Szkolenie prowadzone jest w języku polskim

Język materiałów:

 • Język polski
 • Materiały dostępne są także w języku angielskim.

Jeśli chcecie Państwo otrzymać materiały w innym języku niż polski, prosimy o kontakt lub wpisanie uwagi w formularzu zgłoszeniowym.

 

Korzyści ze szkolenia

Korzyści ze szkolenia

 • Nabycie umiejętności planowania i prowadzenia testów w projektach.
 • Nabycie umiejętności zarządzania testami.
 • Zdobycie umiejętności zarządzania procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi.
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu ulepszania procesu testowania.
 • Liczba PDU: 35
Certyfikacja

Certyfikacja

ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM) – daje kwalifikacje do roli kierownika testów. Oznacza to, że Certyfikowany Kierownik Testów włącza kompetencje technicznego testowania w zespół testowy.

Do uzyskania certyfikacji na poziomie ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager konieczne jest:

 • posiadanie certyfikatu ISTQB – Foundation Level,
 • dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB zaleca w tym przypadku minimum pięcioletnią praktykę, lub trzyletnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Przebieg egzaminu:

 • Egzamin testowy, składający się z 4 możliwości, zawiera 65 pytań testowych,
 • Język polski lub angielski,
 • Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty,
 • Zdobycie co najmniej 75 punktów (65%) zalicza egzamin,
 • Czas trwania: 180 minut. W przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 225 minut,
 • Brak pomocy naukowych.

Posiadanie certyfikatu CTAL-TM oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.

Program szkolenia

Pobierz wersję PDF
 • Proces testowania
 • Zarządzanie testami
 • Przeglądy (Reviews)
 • Zarządzanie defektami
 • Doskonalenie procesu testowania
 • Narzędzia testowe i automatyzacja
 • Testowanie Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołunarzędziami

Masz pytania doszkoleń otwartych?

Anna Bidas

Anna Bidas

Specjalista ds. Obsługi Klienta

+48 123 579 579
+48 607 033 783

Chcesz porozmawiać oszkoleniu zamkniętym?

Piotr Hajto

Piotr Hajto

Dyrektor Handlowy

Bądźmy w kontakcie

Wyślij wiadomość

Newsletter

Chcesz dostawać informacje o zniżkach i nowościach Inprogress? Zostaw nam swój e-mail i bądź na bieżąco.

Udzielam zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o. mojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z subskrypcją newslettera jest INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o., INPROGRESS Trainnings Sp. z o.o.

 

Pokaż pełną treść

x

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu